ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ / Phyto-Techniques
Κωδικός310Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000140

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600109572
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ο φοιτητής θα πρέπει να έχει διδαχθεί τις βασικές αρχές της υδρονομικής διευθέτησης των χειμαρρικών ρευμάτων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
θα γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των φυτών και των φυτοτεμαχίων που χρησιμοποιούνται στις φυτοτεχνικές διευθετήσεις. επιλογή του τρόπου επέμβασης στις εστίες παραγωγής φερτών υλικών. θα μπορεί να προτείνει λύσεις σταθεροποίησης των εστιών παραγωγής φερτών υλικών με τη χρήση φυτοτεχνικού υλικού. θα μπορεί να επεμβαίνει με την εκτέλεση φυτοτεχνικών έργων στις δευτερεύουσες χαράδρες. θα προτείνει έργα σταθεροποίησης επιφανειών που ολισθαίνουν. φυτοτεχνική διευθέτηση των πρανών των κοιτών των υδατορευμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Φυτοτεχνικές διευθετήσεις στα πεδινά των φυσικών ρευμάτων και στη λεκάνη απορροής τους. Σταθεροποίηση ασταθών εδαφών, προσχώσεων, παραλιών, αναχωμάτων και θινών. Είδη χειμαρρικών φαινομένων και βιοτεχνικά έργα. έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας μετά από δασική πυρκαγιά.
Λέξεις Κλειδιά
βιοτεχνικά έργα, σταθεροποίηση εστιών παραγωγής φερτών υλικών, φυτοτεχνικό υλικό, φυτοτεχνική διευθέτηση πεδινής κοίτης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
υπολογιστής, βιντεοπροβολέας κατά τη διδασκαλεία του μαθήματος και τις εργαστηριακές ασκήσεις.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων28
Συγγραφή εργασίας / εργασιών18
Εξετάσεις5
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Το σύγγραμα που καλύπτει πλήρως το αντικείμενο του μαθήματος είναι: Τίτλος πανεπιστημιακών σημειώσεων: Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις. Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Γούλας
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Dam made of fascine or wattle fences Gully Control in SAT Watersheds Stream bank bioengineering practice guide Soil Bioengineering for Upland Slope Protection and Erosion Reduction Long-term studies of joint technical and biological measures Bioengineering Techniques for Stream bank Restoration A Review of Central European Practices History of Bioengineering Techniques for Erosion Control in Rivers in Western Europe
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-11-2020