Εισαγωγή στη Φαρμακολογία και Διασύνδεση με Φαρμακευτικές Επιστήμες

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στη Φαρμακολογία και Διασύνδεση με Φαρμακευτικές Επιστήμες / Introduction to Pharmacology and Interconnection to Pharmaceutical Sciences
ΚωδικόςΜΙΦΑ0004
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Καρακιουλάκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600000097

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στη Φαρμακολογία και Διασύνδεση με Φαρμακευτικές Επιστήμες
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600109774
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: θα έχουν κατανοήσει τις αρχές της φαρμακοκινητικής και της φαρμακοδυναμικής, καθώς και της μεθοδολογίας και μετρήσεων στη φαρμακολογία. Επίσης θα έχουν κατανοήσει τη διασύνδεση των ανωτέρω με τις άλλες Φαρμακευτικές Επιστήμες. Τέλος, θα έχουν αποκτήσει μια σφαιρική άποψη των διαφόρων κατηγοριών φαρμάκων, των βιοφαρμακευτικών μορίων, της γονιδιακής θεραπείας και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ φαρμάκων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη Φαρμακολογία: Ορισμοί. Αρχές Φαρμακοκινητικής (Απορρόφηση, Κατανομή, Μεταβολισμός, Απέκκριση). Δοσολογικά σχήματα. Μεθοδολογία και μετρήσεις στη φαρμακολογία. Πως δρουν τα φάρμακα: γενικές αρχές. Πως δρουν τα φάρμακα: μοριακές απόψεις. Δράση φαρμάκων: κυτταρικές διαδικασίες - διέγερση, σύσπαση και έκκριση. Διασύνδεση Φαρμακολογίας με Φαρμακευτικές Επιστήμες. Κατηγορίες φαρμάκων: (α) ΚΝΣ. (β) Συστήματα (γ) Χημειοθεραπεία. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων
Λέξεις Κλειδιά
Φαρμακοκινητική, Βιοδιαθεσιμότητα, Φαρμακοδυναμική, Βιοϊσοδυναμία, Δοσολογικά σχήματα, Φαρμακοθεραπεία, Χημειοθεραπεία, Αλληλεπιδράσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών722,4
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
προφορικές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. «Pharmacology» Rang, Dale, Ritter, Moore, 7th Edition, Parisianou Medical Publications, 2013. 2) «Pharmacology at a glance» Neal. Parisianou Medical Publications, 2010. 3) «Basic Clinical Pharmacology». Katzung. Paschalidis Publications, 2013. 4) «Pharmacology», Goodman & Gillmans. Paschalidis Publications, 2015
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. «Pharmacology» Rang, Dale, Ritter, Moore, 7th Edition, Parisianou Medical Publications, 2013. 2) «Pharmacology at a glance» Neal. Parisianou Medical Publications, 2010. 3) «Basic Clinical Pharmacology». Katzung. Paschalidis Publications, 2013. 4) «Pharmacology», Goodman & Gillmans. Paschalidis Publications, 2015
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-09-2015