ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ / Current Perspectives and Applications of Ecology
ΚωδικόςEEA1
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Παντής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID40003409

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600109871
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η επιστήμη της Οικολογίας αναπτύσσεται ραγδαία προς ποικίλες κατευθύνσεις. Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές θα ακολουθήσουν τα κύρια ερευνητικά πεδία της Οικολογίας όπως αυτά περιγράφονται από δημοσιεύματα, άρθρα ανασκόπησης και σημειώματα των επιμελητών έκδοσης των σημαντικότερων διεθνών περιοδικών της Οικολογίας της τελευταίας πενταετίας. Έμφαση δίνεται σε περιοχές της οικολογίας όπως η μελέτη της βιοποικιλότητας και οι στρατηγικές διατήρησης της, η δυναμική πληθυσμών μεταπληθυσμών και βιοκοινοτήτων, η οικολογία τοπίου και η μάκρο-οικολογία η μικροβιακή οικολογία, και η εδαφική οικολογία. Αντικείμενο διαλέξεων: Εισαγωγή:Σύγχρονες τάσεις της οικολογίας Χωρικά Πρότυπα Βιοποικιλότητας Μικροβιακή Οικολογία Εδαφική οικολογία: ποιότητα Εδάφους εδαφικές Οικοσυστημικές υπηρεσίες και τροφικά πλέγματα Συστηματικός Σχεδιασμός Διατήρησης Διατήρηση φυτοποικιλότητας και προστασία φυτογενετικών πόρων της Ελλάδας: ευκαιρίες και προκλήσεις Γενετική Τοπίου Γονιδιωματική και σύγχρονα εργαλεία για την βιοποικιλότητα και την βιολογία διατήρησης Διαχείριση & προστασία γονιδιακών αποθεμάτων Οικονομική αποτίμηση των φυσικών πόρων των παράκτιων περιοχών Μελέτη προτύπων κατανομής, συμπεριφοράς και δυναμικής των θαλάσσιων χελωνών Ακουστική Οικολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Αρθρα ανασκόπισης σε διενθή περιοδοκά
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Eργαλεία βιβλιογραφικής αναζήτησης Προγραμματα εξομοίωσης Bάσεις δεδομένων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα στηρίζεται στην δημόσια προφορική παρουσίαση θέματος σε αντικείμενο σχετικό με το περιεχόμενό του, που έχει ανατεθεί σε καθένα ξεχωριστά, μετά από πρόταση από ένα ή δύο διδάσκοντες, οι οποίοι και επιβλέπουν τον φοιτητή. Στην αξιολόγηση αυτών των ατομικών εργασιών συμμετέχουν ο συντονιστής του μαθήματος και οι διδάσκοντες-επιβλέποντες εργασιών, οι οποίοι αποφασίζουν για τον βαθμό του κάθε φοιτητή σε κλειστή συνεδρίαση. Στον τελικό βαθμό συνυπολογίζονται η ποιότητα συμμετοχής και οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν οι φοιτητές στο πλαίσιο των επιμέρους δραστηριοτήτων του μαθήματος. Ο τελικός βαθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει ή να υπολείπεται του βαθμού της ατομικής εργασίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-07-2018