ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ / KNOWLEDGE MANAGEMENT
ΚωδικόςIM-204
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (2014-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΠληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Βασιλειάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000284

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600110032
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Υπολογιστών και Πληροφοριακών Συστημάτων, Βασικές γνώσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ανθρωπίνων Πόρων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις: Εξοικείωση με τις αρχές και τις πρακτικές της Διαχείρισης Γνώσης, Εξοικείωση με τις αρχές και τις τεχνολογίες των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης, Κατάρτιση στο Σύστημα ανάπτυξης οντολογιών Protégé, Κατάρτιση στη Μηχανή εκτέλεση κανόνων CLIPS. Δεξιότητες: Ανάλυση Έργων Διαχείρισης Γνώσης, Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης, Ανάπτυξη οντολογιών με το σύστημα Protégé, Ανάπτυξη βάσεων κανόνων με CLIPS.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγικά: Ορισμός, κατανόηση και ρόλος της Γνώσης και των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης στα πλαίσια ενός οργανισμού. Κύκλος ζωής των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης. Αρχιτεκτονική Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης. Δημιουργία Γνώσης. Τεχνικές σύλληψης-εκμαίευσης Γνώσης. Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική (γενικές έννοιες, πλαίσια, οντολογίες, συνεπαγωγικοί κανόνες, κανόνες παραγωγής, συλλογιστική των περιπτώσεων). Τεχνολογία Γνώσης. Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης. Έλεγχος και πιστοποίηση. Μεταφορά και διαμοιρασμός Γνώσης. Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης. Πύλες Γνώσης.
Λέξεις Κλειδιά
Διαχείριση Γνώσης, Τεχνολογία Γνώσης, Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικής, Οντολογίες, Κανόνες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Παραδείγματα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνειες Powerpoint, Επίδειξη περιβαλλόντων ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης γνώσης
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εκπόνηση μελέτης (project)903
Μελέτη-Προετοιμασία963,2
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις σε ποσοστό 75% του τελικού βαθμού, Βιβλιογραφικές εργασίες και εργασίες μοντελοποίησης πεδίου γνώσης 25%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Elias M Awad, Hassan M. Ghaziri, "Knowledge Management", Prentice Hall, 2004. - Τεχνητή Νοημοσύνη, Γ' Έκδοση, Ι.Βλαχάβας, Π.Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ.Κόκκορας και Η. Σακελλαρίου. Εκδόσεις Παν. Μακεδονία, 2006/2011.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- I. Becerra-Fernandez, A. Gonzalez, R. Sabherwal, "Knowledge Management and KM Software Package", Prentice Hall, 2004. - P. F. Drucker, L. Dorothy, S. Susan, J. S. Brown, D. A. Garvin, D. Leonard, "Harvard Business Review on Knowledge Management", Harvard Business School Press, 1998. - A. Tiwana, "Knowledge Management Toolkit, The: Orchestrating IT, Strategy, and Knowledge Platforms", 2nd edition, Prentice Hall, 2003. - B. Garvey, B. Williamson, "Beyond Knowledge Management: Dialogue, Creativity and the Corporate Curriculum", Financial Times - Prentice Hall, 2002. - G. Schreiber, H. Akkermans, A. Anjewierden, R. de Hoog, N. Shadbolt, W. Van de Velde and B. Wielinga, "Knowledge Engineering and Management: The CommonKADS Methodology", MIT Press, 1999.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-11-2017