ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
ΚωδικόςΓ.1.005
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Βουγιούκας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000125

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600110149
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να κατανοήσουν τη σύνδεση των αρχών της ψυχολογίας με την εκπαιδευτική πράξη με έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση. Ειδικότερα να κατανοήσουν 1. βασικές θεωρίες μάθησης και κινήτρων σε σχέση με την εκπαιδευτική πράξη και 2. βασικές αρχές διαχείρισης τάξης και οργάνωσης αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Μάθηση και διδασκαλία. i. Συμπεριφορισμός, μάθηση και διδασκαλία, ii. Θεωρίες των Piaget και Vygotsky και η σημασία τoυς για τη μάθηση και τη διδασκαλία, ιιι. η ψυχοκοινωνική θεωρία του Erikson και η εφαρμογή της στην εκπαίδευση. 2. Κίνητρα και εκπαίδευση. i. κίνητρα και άγχος, περιέργεια και ενδιαφέρον, ii. προσεγγίσεις στα κίνητρα, ιιι. κίνητρα και ενθάρρυνση, ιv. κίνητρα και αυτοπροσδιορισμός, v. μαθημένη αβοηθησία, vi. προσανατολισμός έργου, vii. εφαρμογές στην εκπαίδευση. 3. Θέματα διαχείρισης τάξης. ι. Διαχείριση τάξης και συμπεριφορά μαθητών, ιι. χρόνος εμπλοκής και διδασκαλίας, οργάνωση χρόνου και εμπλοκής μαθητών, ιιι. οργάνωση κανόνων-λογικών συνεπειών στην τάξη, ιv. κοινωνική πειθαρχία στην τάξη, λανθασμένοι στόχοι παιδιών, v, ‘στοχαστική’ διαχείριση τάξης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
PowerPoint, email
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Άσκηση Πεδίου26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων23
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις. Στα θέματα των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος αναγράφονται οι αντίστοιχοι βαθμοί. Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στο γραπτό τους και έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν για το βαθμό τους με τον διδάσκοντα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Elliott S, Kratochwill T, Littlefield-Cook J, Travers J. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Gaonach, D. & Golder, C. (2003). Εγχειρίδιο Ψυχολογίας για την Εκπαίδευση. Τόμος Α. Εκδόσεις Πατάκη. (διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του τμήματος ψυχολογίας) Slavin, R. E. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Μεταίχμιο. (διαθέσιμο στις βιβλιοθήκες του τμήματος ψυχολογίας, του τομέα παιδαγωγικής της φιλοσοφικής σχολής και του τμήματος γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας) Foulin, J.N. & Mouchon, S. (2001). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Μεταίχμιο. (διαθέσιμο στις βιβλιοθήκες της παιδαγωγικής σχολής, του τμήματος ψυχολογίας και του τομέα παιδαγωγικής της φιλοσοφικής σχολής) Woolfolk, A. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Έλλην. (διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του τμήματος ψυχολογίας) Δήμου, Γ. (2005). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: θεωρία μάθησης. Εκδόσεις Gutenberg. (διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη της θεολογικής σχολής) Παπαηλιού, Χ. Ξανθάκου, Γ. & Χατζηχρήστου, Χ. (2005). Εκπαιδευτική-Σχολική Ψυχολογία. Εκδόσεις Ατραπός. (διαθέσιμο στις βιβλιοθήκες της παιδαγωγικής σχολής και του τμήματος ψυχολογίας) Καψάλης, Α. (1986). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Εκδόσεις Κυριακίδης. (διαθέσιμο στις βιβλιοθήκες της παιδαγωγικής σχολής και του τομέα παιδαγωγικής της φιλοσοφικής σχολής) Φράγκος, Χ. (1985). Ψυχοπαιδαγωγική. Εκδόσεις Gutenberg. (διαθέσιμο στις βιβλιοθήκες της παιδαγωγικής σχολής, του τμήματος ψυχολογίας και του τομέα παιδαγωγικής της φιλοσοφικής σχολής)
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-09-2021