ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / COUNSELING IN EDUCATION
ΚωδικόςΣΤ.1.224
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Βουγιούκας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80002928

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600110312
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εξοικειωθούν με επικοινωνιακές και συμβουλευτικές δεξιότητες για να διαχειρίζονται προβλήματα στην τάξη. Ειδικότερα, να μπορούν να (α) επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα παιδιά, (β) να βοηθούν τα παιδιά να βρίσκουν λύσεις στις συγκρούσεις τους, (γ) να ενδυναμώνουν τα παιδιά ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά αρνητικά συναισθήματα και (δ) να διαχειρίζονται κρίσεις στη σχολική τάξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Είδη-Αρχές συμβουλευτικής. Έννοια ψυχικής υγείας. Φιλοσοφική θεώρηση συμβουλευτικής. Η σημασία των συναισθημάτων, της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης. Συμβουλευτική και θεραπεία. Αρχές ανθρωπιστικής συμβουλευτικής προσέγγισης. Συμβουλευτική σχέση σύμφωνα με τη θεωρία του Maslow. Η προσωπο-κεντρική προσέγγιση του Rogers. Προϋποθέσεις βοηθητικής διαπροσωπικής σχέσης. Στάδια συμβουλευτικής διαδικασίας και δεξιότητες συμβουλευτικής. Περιεχόμενο και ανάπτυξη της αυτοαντίληψης στην προσχολική και μέση παιδική ηλικία. Συναισθηματική ανάπτυξη στην προσχολική και μέση παιδική ηλικία. Αντιμετώπιση και ρύθμιση συναισθηματικών καταστάσεων. Συναισθηματική επάρκεια. Συναισθηματικές δεξιότητες: κατανόηση των αιτιών των συναισθημάτων, έκφραση συναισθημάτων, διαχείριση αντιδράσεων στα συναισθήματα. Στάδια συναισθηματικής αγωγής. Αγχογόνες καταστάσεις. Παρέμβαση και διαχείριση κρίσης στο σχολείο. Στόχοι-αρχές της συμβουλευτικής διαχείρισης κρίσεων.
Λέξεις Κλειδιά
συμβουλευτική, κοινωνική-συναισθηματική μάθηση, αποτελεσματική επικοινωνία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
PowerPoint, email
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Συγγραφή εργασίας / εργασιών19
Εξετάσεις30
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Στα θέματα των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος αναγράφονται οι αντίστοιχοι βαθμοί. Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στο γραπτό τους και έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν για το βαθμό τους με τον διδάσκοντα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χατζηχρήστου, Χ. (2008). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο. Τυπωθήτω.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μαλικιώση - Λοΐζου, Μ (2001). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση.. Ελληνικά Γράμματα. (διαθέσιμο στις βιβλιοθήκες της Παιδαγωγικής Σχολής, του Τμήματος Ψυχολογίας, της Θεολογικής Σχολής και της Φιλοσοφικής Σχολής-Τομέα Παιδαγωγικής) Brown, D., Pryzwansky, W. B. & Schulte, A. C. (2006). Ψυχολογική Διαλεκτική Συμβουλευτική. Τυπωθήτω (διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας) Gottman, J. (2000). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη των Παιδιών. Ελληνικά Γράμματα. (διαθέσιμο στις βιβλιοθήκες της Παιδαγωγικής Σχολής, του Τμήματος Ψυχολογίας και της Φιλοσοφικής Σχολής-Τομέα Παιδαγωγικής) Ivey, Α. Ε, Gluckstern, Ν. Β & Bradford. Μ.Ι. (1996). Συμβουλευτική: Μέθοδος Πρακτικής Προσέγγισης. Ελληνικά Γράμματα. (διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας) Μπρούζος, Α. (1999). Ο Εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. Λύχνος. (διαθέσιμο στις βιβλιοθήκες του Τμήματος Ψυχολογίας και της Φιλοσοφικής Σχολής -Τομέα Παιδαγωγικής)
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2017