ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ / EDUCATIONAL SCIENCES II
Κωδικός6ΠΓ1
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΚινηματογράφου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280005972

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Κινηματογράφου (2009-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 124
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογής Υποχρεωτικό635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600110427

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΤμήμα Κινηματογράφου
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ (304)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 10:30 έως 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
α) να εξοικειωθούν με το θεωρητικό πεδίο του κινηματογραφικού μιντιακού γραμματισμού β) να μάθουν για την ιστορική σχέση του κινηματογράφου με την εκπαίδευση στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον γ) να μάθουν της βασικές αρχές της επιστημονικής έρευνας (σε σχέση με τον κινηματογράφο και την εκπαίδευση) δ) να μάθουν τις βασικές αρχές συγγραφής μιας επιστημονικής έρευνας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
6ΠΓ1: Εκπαίδευση και Κινηματογράφος Το μάθημα αυτό πραγματεύεται τη σχέση της εκπαίδευσης με τον κινηματογράφο στην ελληνική κοινωνία. Η σχέση αυτή εξετάζεται υπό το πρίσμα του ιστορικού πλαισίου, το οποίο αναδεικνύει τις κοινωνικές, τις πολιτισμικές και το πολιτικές ορίζουσες κάθε εποχής, από τις αρχές του εικοστού αιώνα ως σήμερα. Οι ορίζουσες αυτές υποδεικνύουν και την εκάστοτε σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα στο σχολείο και τους φορείς αγωγής εν γένει αφενός και στην πρόσληψη του κινηματογράφου αφετέρου, προσδιορίζοντας έτσι τη θέση που παίρνει ιστορικά ο κινηματογράφος στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τις κοινωνικές αναπαραστάσεις του κινηματογράφου. Στα δύο πρώτα μαθήματα παρουσιάζεται σύντομα η ιστορική πορεία της αντιμετώπισης του κινηματογράφου από τους φορείς εκπαίδευσης και αγωγής κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Στο τρίτο μάθημα συναποφασίζουμε και επιλέγουμε να ερευνήσουμε σε βάθος αυτή τη σχέση εκπαίδευσης και κινηματογράφου σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο (π.χ. μία ή περισσότερες δεκαετίες). Στο τέταρτο μάθημα καταστρώνουμε με όρους κοινωνικο-ψυχολογικής/εκπαιδευτικής έρευνας το σχέδιο μιας μελέτης, διατυπώνοντας τα ερευνητικά μας ερωτήματα, επιλέγοντας τον πληθυσμό και το δείγμα της έρευνάς μας, και κατασκευάζοντας τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων. Κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μαθημάτων όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες στο μάθημα συλλέγουμε τα δεδομένα τα οποία προοδευτικά ταξινομούνται και αναλύονται με βάση ένα σχέδιο ανάλυσης που έχουμε κατασκευάσει στο μάθημα. Στα επόμενα δύο μαθήματα επεξεργαζόμαστε σε ομάδες εργασίας τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας και καταλήγουμε στα συμπεράσματα. Στο τελευταίο μάθημα αποφασίζουμε για την τελική μορφή της συλλογικής εργασίας και ανατίθεται η συγγραφή των επιμέρους κεφαλαίων της σε ομάδες εργασίας. Η έρευνα παρουσιάζεται στην τελική της μορφή και συζητείται ενώπιον όλων από τις ομάδες εργασίας στο τέλος του εξαμήνου, την ημέρα που έχει καθοριστεί από το πρόγραμμα για τις εξετάσεις στο συγκεκριμένο μάθημα, όπου και παραδίδεται και ο φάκελος της εργασίας της κάθε ομάδας. Σημ. Σχετική βιβλιογραφία παρουσιάζεται στο πρώτο μάθημα, αλλά και στην πορεία των μαθημάτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Λέξεις Κλειδιά
Εκπαίδευση και κινηματογράφος, ιστορία, έρευνα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Η.Υ., πρόγραμμα παρουσίασης powerpoint, λογισμικό αναπαραγωγής βίντεο, Excell, Google forms, mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1003,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών170,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) Η συμμετοχή τους στην πορεία σχεδιασμού του ερωτηματολογίου της έρευνας καθώς και στην οργάνωσή της (30%) β) Η συγγραφή της ερευνητικής εργασίας (70%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Buckingham David, (2008), Εκπαίδευση στα ΜΜΕ. Μτφρ. Ι. Σκαρβέλη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 2. Hofstetter, R. Schneuwly, B. (2005), Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Αθήνα: Μεταίχμιο. 3. Ντάβου Μπετίνα (2005) Η Παιδική Ηλικία και τα Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας: Μετατροπές της Παιδικής Κατάστασης, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Cohen, L., Manion, L. (2000). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο Ιωσηφίδης, Θ. (2003). Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Κριτική. Ιωσηφίδης, & Μ. Σπυριδάκης (Επιμ.), Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Ανάλυση Δεδομένων (σσ. 259-274). Αθήνα: Κριτική.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-07-2017