ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / SPATIAL AND MULTIMEDIA DATABASES
ΚωδικόςIS26
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Μανωλόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000811

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600110516
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα μαθήματα δεν υπάρχουν με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα που σχετίζονται με Βάσεις Δεδομένων, Προγραμματισμό σε JAVA ή C++, και Εξόρυξη Δεδομένων ή Μηχανική Μάθηση.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα των μεθόδων διαχείρισης χωρικών και πολυμεσικών δεδομένων. Επίσης, θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν μηχανισμούς ευρετηρίασης (και άλλες τεχνικές) για πολυμεσικά δεδομένα. Με την εκπόνηση των εργασιών θα αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις καθώς και επίλυση πρακτικών προβλημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Μοντέλα και Γλώσσες για Χωρικές Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) - Αρχεία και Κατάλογοι για Χωρικές ΒΔ - Επεξεργασία και Βετιστοποίηση Ερωγημάτων σε Χωρικές ΒΔ - Χωρικά Δίκτυα - ΒΔ κειμένων (text databases) - ΒΔ χρονοσειρών (time-series databases) - ΒΔ ήχου (audio and music databases) - ΒΔ εικόνων (image databases) - ΒΔ βίντεο (video databases) - Μείωση του αριθμού των διαστάσεων - Ερωτήματα ομοιότητας σε πολυδιάστατους χώρους - Ερωτήματα ομοιότητας σε μετρικούς χώρους - Ανάδραση σχετικότητας - Ερωτήματα προτίμησης (top-k, skylines)
Λέξεις Κλειδιά
Χωρικές και Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων, Κατάλογοι, Επεξεργασία Ερωτημάτων, Μείωση Διαστασιμότητας, Ανάδραση Σχετικότητας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1003,3
Εκπόνηση μελέτης (project)551,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών321,1
Σύνολο2267,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με: (α) γραπτή εξέταση (50%), και (β) ανάπτυξη συστήματος για τη διαχείριση χωρικής/πολυμεσικής πληροφορίας, υποβολή έκθεσης και παρουσίαση του συστήματος στην τάξη (50%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
S. Shekhar, S. Chawla: Spatial Databases: A Tour, Pearson, 2003. P. Rigaux, M. Scholl, A. Voisard: Spatial Databases: With Application to GIS, Morgan Kaufmann,2001. H. Samet: Foundations of Multidimensional and Metric Data Structures, Morgan Kaufmann,2006. R. H. Güting, M. Schneider, Moving Objects Databases, Morgan Kaufmann, 2005. A. Baughman, J. Gao, J.-Y. Pan, V.A. Petrushin (eds): Multimedia Data Mining and Analytics: Disruptive Innovation, Springer, 2015. K. S. Candan, M. L.Sapino, Data Management for Multimedia Retrieval, Cambridge University Press, 2010. O. Marques, B. Furht: Content-Based Image and Video Retrieval, Springer, 2002. P. Muneesawang, N. Zhang, L. Guan: Multimedia Database Retrieval: Technology and Applications, Springer, 2014. L. Liu, M. T. Özsu (eds): Encyclopedia of Database Systems, Springer, 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-10-2015