ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ / SPECIAL TOPICS OF CSCL SYSTEMS
ΚωδικόςIWW-01-05
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΘρασύβουλος-Κωνσταντίνος Τσιάτσος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000869

Πρόγραμμα Σπουδών: Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600110533
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Tο θεωρητικό υπόβαθρο της συνεργασίας και της συνεργατικής μάθησης. Xρήσιμα εργαλεία, τεχνολογίες και πρότυπα για συστήματα συνεργασίας και συνεργατικής μάθησης. Μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης. Ανάλυση του ρόλου των εκπαιδευτικών στη συνεργατική μάθηση. Kαινοτόμα συστήματα συνεργατικής μάθησης: κινητών συσκευές, περιβάλλοντα διάχυτης υπολογιστικότητας, εικονικά συνεργατικά περιβάλλοντα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1) Γνωστικά: (α) Προχωρημένα θέματα σχεδίασης και υλοποίησης συνεργατικών συστημάτων μάθησης. (β) Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης, 2) Δεξιότητες: (α) Σχεδίαση συνεργατικών συστημάτων μάθησης, (β) Χρήση τεχνολογικών εργαλείων για την διεξαγωγή συνεργατικής μάθησης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Λέξεις Κλειδιά
CSCL
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Συνεχής και πολύπλευρη: 1) Χρήση ιστοχώρου για την υποστήριξη του μαθήματος, 2) Εκμάθηση τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξη συνεργατικής μάθησης, 3) Χρήση πηγών και υπηρεσιών διαδικτύου για αναζήτηση βιβλιογραφίας, 4) Χρήση εργαλείων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης για συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες στο διαδίκτυο.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εκπόνηση μελέτης (project)2257,5
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1) Προφορική παρουσίαση (25%) 2) Σύνοψη της τελικής εργασίας σε μορφή επιστημονικού άρθρου για υποβολή σε συνέδριο (25%) 3) Τεχνική αναφορά εργασίας που περιλαμβάνει ανάπτυξη/αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Recommended bibliography & material Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης και Β. Κόμης, “Εισαγωγή στη Συνεργασία Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008, σελ. 404-424. Η. Καρασαββίδης & Β. Κόμης, Συνεργασία και Μάθηση: Θεωρητικά μοντέλα και διδακτικές προσεγγίσεις. Στο Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης, Β. Κόμης (Εκδ.) "Συνεργατική τεχνολογία", Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2008. “What do you Mean by Collaborative Learning?” Collaborative-Learning: Cognitive and Computational Approaches, P. Dillenbourg, ed., pp. 1-19, Elsevier Science, 1999. Additional bibliography: Scripting Computer-Supported Collaborative Learning (2007). Fischer, F.; Kollar, I.; Mandl, H.; Haake, J.M. (Eds.), Springer, ISBN 978-1-4419-4236-4. The Role of Technology in CSCL (2007). Hoppe, Ulrich H.; Ogata, H.; Soller, A. (Eds.) Springer, ISBN 978-1-4419-4384-2. Slavin, R.E. (1995). Cooperative Learning: Theory, Research and Practice. Allyn and Bacon: Boston. Snowdon, D., Churchill, E., Munro, A. (2001) Collaborative Virtual Environments: Digital Spaces and Places for Interaction. Springer-Verlag, ISBN: 1-85233-244-1 Lehtinen, E., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Rahikainen M. & Muukkonen, H. (1999). Computer Supported Collaborative Learning: A Review. Available at: www.kas.utu.fi/papers/clnet/clnetreport.html. Visited on 12/7/2006. Johnson, D. & Johnson, R. & Stanne, M. (2000). Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis. Johansen, R. (1988) Groupware: Computer Support for Business Teams, The Free Press. Dimitrakopoulou A., & Petrou A. (2003). Advanced Collaborative Distance Learning Systems for Young Students: Design Issues and Current Trends on New Cognitive and Metacognitive Tools, Themes in Education.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-03-2016