ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / MODELLING, SIMULATION AND PERFORMANCE EVALUATION OF PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS
ΚωδικόςIWW-01-11
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη Καρατζά
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000876

Πρόγραμμα Σπουδών: Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600110539
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις σε: παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα, προσομοίωση, απόδοση, πιθανότητες και στατιστική.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση της έννοιας της αποτίμησης της απόδοσης παράλληλων και κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων. Εξοικείωση με προχωρημένες τεχνικές για τη μοντελοποίηση, προσομοίωση και ανάλυση της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων που αποτελούνται από πολλαπλούς επεξεργαστές. Δυνατότητα επίλυσης ασκήσεων βάσει της διδαχθείσας θεωρίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μοντελοποίηση και προσομοίωση διακριτών γεγονότων. Μοντέλα δικτύων ουρών. Αποτίμηση και ανάλυση της απόδοσης παράλληλων και κατανεμημένων συστημάτων - Μετρικές απόδοσης. Συστήματα και υπολογισμοί υψηλής απόδοσης. Μέθοδοι χρονοδρομολόγησης / δρομολόγησης. Εξισορρόπηση φόρτου εργασίας. Ανακάλυψη πόρων στο grid. Απόδοση μεθόδων χρονοδρομολόγησης εργασιών πολλαπλών κριτηρίων.
Λέξεις Κλειδιά
Μοντελοποίηση, προσομοίωση, απόδοση, παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση υπολογιστή για διδασκαλία και επίδειξη και χρήση λογισμικού προσομοίωσης. Επικοινωνία του διδάσκοντα με τους φοιτητές μέσω eLearning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων752,5
Εκπόνηση μελέτης (project)752,5
Επίλυση ασκήσεων για εμπέδωση της θεωρίας 361,2
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση 50%, εργασία (project) και παρουσίαση 30% (ερευνητική ή προγραμματιστική εργασία), επίλυση ασκήσεων 20%. Η ακριβής διαδικασία ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτεινόμενη βιβλιογρaφία και υλικό 1. The practical performance analyst, Neil Gunther, Authors Choice Press, 2000. 2. Simulation modeling and Analysis, Averill M. Law / W. David Kelton, McGraw-Hill Higher Education, 2006. 3. Σημειώσεις παραδόσεων (Διαφάνειες μαθημάτων), https://elearning.auth.gr/auth/saml/login.php. Επιπρόσθετη βιβλιογραφία 1. H. F. Jordan, and G. Alaghband, Fundamentals of Parallel Processing, Prentice Hall 2003. 2. Ian Foster, and Carl Kesselman (Editors), The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure, 2004, Elsevier. 3. E.D. Lazowska, J. Zahorjan, G. S. Graham, K.C. Sevcik, "Quantitative System Performance: Computer System Analysis Using Queueing Network Models", Prentice-Hall, Inc., 1984 (e-book). 4. Raj Jain, "The art of Computer Systems Performance Analysis", J. Wiley and Sons, 1991. 5. Daniel A. Menasce, Virgilio A. F. Almeida, "Capacity planning for web performance", Prentice Hall, 1998. 6. D. A. Menasce, V. A. F. Almeida, L. W. Dowdy, "Capacity Planning and Performance modelling, From Mainframes to Client Servers", Prentice Hall, 1994. 7. D. A. Menasce, V. A. F. Almeida, L. W. Dowdy, "Performance by Design: Computer Capacity Planning By Example", Prentice Hall PTR, 2004. 8. D.J. Lilja, "Measuring Computer Performance: A Practitioner's Guide", Cambridge University Press, 2000. 9. G. Bolch, S. Greiner, H. De Meer, K.S. Trivedi, "Queueing Networks and Markov Chains: Modeling and Performance Evaluation with Computer Science Applications", Wiley-Interscience, 2006. 10. Ερευνητικές Εργασίες.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-10-2015