ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ / SEMANTIC WEB
ΚωδικόςIWW-01-15
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Βασιλειάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000881

Πρόγραμμα Σπουδών: Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600110543
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις τεχνολογιών Παγκόσμιου Ιστού, Βασικές γνώσεις μεθόδων αναπαράστασης γνώσης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις: Εξοικείωση με τις αρχές και τις τεχνολογίες της Αναπαράστασης Δεδομένων, Μεταδεδομένων, Γνώσης και Συλλογιστικής του Σημασιολογικού Ιστού, Εξοικείωση με τις βασικές τεχνικές ανάπτυξης οντολογιών, Κατάρτιση σε Συστήματα XML editing/processing και Ontology Editor.

Δεξιότητες: Απόκτηση ικανότητας ανάπτυξης Λεξιλογίων Μεταδεδομένων και Οντολογιών, Απόκτηση ικανότητας αναπαράστασης δεδομένων, μεταδεδομένων, γνώσης και οντολογιών με τη χρήση των γλωσσών XML, DTD, XML Schema, XSLT, XPATH, RDF, RDF Schema, SPARQL, OWL και SWRL.

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή, Γενικοί στόχοι και όραμα Σημασιολογικού Ιστού (ΣΙ). Αρχιτεκτονική ΣΙ. Τεχνολογίες και Γλώσσες Αναπαράστασης Δεδομένων/ Μεταδεδομένων ΣΙ. Γλώσσα XML (Περιγραφή γλώσσας, DTD, XML Schema, Namespaces, XPath, XSLT, πρακτική χρήση εργαλείων). Μοντέλο RDF (Γενική περιγραφή, XML σύνταξη, Βασικές έννοιες RDF Schema, Περιγραφή RDF Schema, Σημασιολογία RDF/RDFS, Ερωτήσεις σε έγγραφα RDF/RDFS με SPARQL, Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα - Linked Open Data, πρακτική χρήση εργαλείων). Γλώσσα OWL (Βασικές έννοιες οντολογιών και OWL, Περιγραφή και σύνταξη, Εκδοχές της γλώσσας, Παραδείγματα, Αναπαράσταση της OWL σε OWL, Μελλοντικές επεκτάσεις, πρακτική χρήση εργαλείων). Παρουσίαση OWL2. Τεχνολογία Οντολογιών (Δημιουργία Οντολογίας, Επαναχρησιμοποίηση Υπαρχόντων Οντολογιών, Ημι - αυτόματες μέθοδοι). Εφαρμογές ΣΙ. Ανοιχτά Συνδεδεμένα Δεδομένα. Λογική και Εξαγωγή Συμπερασμάτων (SWRL, OWL2 RL, RIF, RuleML).
Λέξεις Κλειδιά
σημασιολογικός ιστός, web 3.0, μεταδεδομένα, οντολογίες, συνδεδεμένα δεδομένα, XML, RDF, OWL, SWRL
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Παραδείγματα μοντέλω
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνειες Powerpoint, Επίδειξη περιβαλλόντων τεχνολογιών Σημασιολογικού Ιστού
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εκπόνηση μελέτης (project)1083,6
Προετοιμασία-Μελέτη782,6
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις σε ποσοστό 50% του τελικού βαθμού, Eργασίες Μοντελοποίησης, Προγραμματιστικές και βιβλιογραφικές 50%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"A Semantic Web Primer", 2nd Edition, Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen, MIT Press, 2008, ISBN 978-0-262-01242-3.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 • S. Staab, R. Studer, eds., "Handbook on Ontologies", 2nd ed., Springer-Verlag, 2009.
 • A. Gomez-Perez, O. Corcho, M. Fernandez-Lopez, "Ontological Engineering: with examples from the areas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web", Springer-Verlag, 2004.
 • Joe Fawcett, Danny Ayers, Liam R. E. Quin, “Beginning XML”, 5th Ed., Wrox, 2012.
 • Allemang, Dean, “Semantic web for the working ontologist: modeling in RDF, RDFS and OWL”, Morgan Kaufmann Publishers/Elsevier, 2008.
 • Ιστότοπος W3C:http://www.w3.org/
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-09-2015