ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ / OPEN SOURCE SOFTWARE SYSTEMS
ΚωδικόςIWW-01-17
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Σταμέλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000883

Πρόγραμμα Σπουδών: Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600110545
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει γνώσεις προγραμματισμού σε μία τουλάχιστον διαδεδομένη γλώσσα (C, C++, Java, Perl/Python/PhP) και γενικές γνώσεις Τεχνολογίας Λογισμικού (π.χ. δοκιμή, τεκμηρίωση λογισμικού
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο φοιτητής εισάγεται στο οικοσύστημα του ΕΛΛΑΚ και του παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις και αποτελέσματα του ΕΛΛΑΚ. Γνωρίζει τη δομή, οργάνωση και χαρακτηριστικά των έργων και κοινοτήτων ΕΛΛΑΚ και εισάγεται στη χρήση εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη ΕΛΛΑΚ. Γίνεται εκτενής παρουσίαση των ερευνητικών θεμάτων που αφορούν το ΕΛΛΑΚ και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς. Επίσης ο φοιτητής εξοικειώνεται με μεθόδους και εργαλεία για την αξιολόγηση έργων ΕΛΛΑΚ. Συμπεριλαμβάνεται πρακτική άσκηση μέσα από την ενεργό συμμετοχή σε έργα ΕΛΛΑΚ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή – Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ), Παραδείγματα συστημάτων ΕΛΛΑΚ, Οργάνωση έργων ΕΛΛΑΚ, Ανάλυση κοινοτήτων ΕΛΛΑΚ, Εργαλεία ανάπτυξης ΕΛΛΑΚ, Αξιολόγηση ποιότητας κώδικα, Αξιολόγηση έργων ΕΛΛΑΚ, Μοντέλα υιοθέτησης ΕΛΛΑΚ, ΕΛΛΑΚ στο Δημόσιο Τομέα, Ερευνητικά θέματα ΕΛΛΑΚ
Λέξεις Κλειδιά
Ελεύθερο Λογισμικό, Λογισμικό Ανοικτου Κώδικα, ΕΛΛΑΚ, Έργο ΕΛΛΑΚ, Κοινότητες ΕΛΛΑΚ, Εργαλεία ΕΛΛΑΚ, έρευνα ΕΛΛΑΚ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση διαφανειών στις διαλέξεις, χρήση Η/Υ για προγραμματισμό και συμμετοχή σε έργα ΕΛΛΑΚ. Επικοινωνία με τους φοιτητές και αξιολόγηση μέσω συστήματος διαχείρισης εκπαίδευσης Moodle και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Άσκηση Πεδίου301
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων802,7
Εκπόνηση μελέτης (project)752,5
Εξετάσεις
Σύνολο2247,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
30% Εργασία 10% Τεστ προόδου 10% Παρουσίαση άρθρου 50% Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Εισαγωγή στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, Barahona, Pascual, Robles 2. Open Source Software: A Survey from 10,000 Feet, Androutsellis-Theotokis, Spinellis, Kechagia, Gousios
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-06-2016