ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / OPTOELECTRONIC SYSTEMS TECHNOLOGY
ΚωδικόςIWW-01-19
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑμαλία Μήλιου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000885

Πρόγραμμα Σπουδών: Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600110547
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις ηλεκτρομαγνητισμού, οπτικής, οπτικών ινών, οπτοηλεκτρονικών διατάξεων και δικτύων υπολογιστών. Ευχέρεια στη μελέτη κειμένων στα Αγγλικά.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις: Κατάρτιση των φοιτητών σε γνώσεις σχεδίασης και απόδοσης οπτοηλεκτρονικών συστημάτων και αρχιτεκτονικών οπτικών δικτύων. Δεξιότητες: Απόκτηση ικανότητας σχεδίασης και ελέγχου απόδοσης ενός οπτοηλεκτρονικού επικοινωνιακού συστήματος. Εξοικείωση με οπτικά δίκτυα. Επίλυση Εργαστηριακών Ασκήσεων, Αναζήτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών. Παρουσίαση εργασίας (ικανότητα επικοινωνίας, σωστή χρήση τεχνικών παρουσίασης, εξοικείωση με ερωτήσεις από το κοινό).
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διείσδυση Οπτοηλεκτρονικής Τεχνολογίας, Πλεονεκτήματα οπτικής τεχνολογίας και οπτικά δίκτυα, Οπτική ίνα, Κυματοδήγηση, Απώλειες, Διασπορά, Πόλωση. Αυτοδιαμόρφωση φάσης, Ετεροδιαμόρφωση φάσης, Μίξη τεσσάρων κυμάτων, Εξαναγκασμένη σκέδαση Raman, Εξαναγκασμένη σκέδαση Brillouin. Παθητικές Διατάξεις (Συζεύκτες ισχύος, Απομονωτές- κυκλοφορητές, Πολωτικές διατάξεις, Φίλτρα, Φράγματα και οι εφαρμογές τους). Ενισχυτές (EDFA, RAMAN, SOA), Πηγές φωτός (LASER, LED), Οπτικοί διαμορφωτές, Φώραση και Φωτοδίοδοι, Μετατροπείς μήκους κύματος, Τεχνολογία Μεταγωγής.
Λέξεις Κλειδιά
οπτική ίνα, οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, οπτικές επικοινωνίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση υπολογιστή και προβολικού για τη διδασκαλία του μαθήματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200,7
Εργαστηριακή Άσκηση190,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων802,7
Εκπόνηση μελέτης (project)501,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών170,6
Επίλυση Ασκήσεων391,3
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: • Γραπτή εξέταση που συνεισφέρει το 40% του βαθμού του μαθήματος, • Εργασία σε ομάδες και παρουσίαση της εργασίας στην τάξη που συνεισφέρει το 30% του βαθμού, • Επίλυση ασκήσεων στο σπίτι που συνεισφέρει το 30% του βαθμού.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
“Optical Networks”,R. Ramaswami and Kumar N. Sivarajan, Morgan Kaufmann Publications
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (Μεταφρασμένο), Green, P., ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, 1994, Αθήνα. 2. Οπτικές Ίνες- Ένας πρακτικός οδηγός, D. Goff, εκδόσεις Τζιόλα. 3. Optical Networks-A practical perspective, R. Ramaswami & K. Sivarajan, publishing Morgan Kaufmann. 4. Optical fiber communication systems, C. P. Sandbank, publishing J. Wiley & Sons.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-09-2015