ΦΟΡΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΟΡΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / MOBILE LEARNING TECHNOLOGIES
ΚωδικόςIWW-01-22
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔιονύσιος Πολίτης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000890

Πρόγραμμα Σπουδών: Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΟΡΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600110550
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (σε προπτυχιακό επίπεδο).
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός: Αφενός πρέπει οι διδασκόμενοι να εξοικειωθούν με την ευρεία χρήση των πάσης φύσεως φορητών συσκευών, και αφετέρου πρέπει να είναι σε θέση να παραμετροποιούν, σχεδιάζουν και προγραμματίζουν τις διεπαφές που καθορίζουν την αλληλεπίδραση με τις φορητές συσκευές και το Διαδίκτυο. Έμφαση δίνεται στην εκπαιδευτική διάσταση της χρήσης φορητών συσκευων: - Στη διασύνδεση με το υπολογιστικό "σύννεφο" της εκπαίδευσης - Στην παραμετροποίηση των ηλεκτρονικών βοηθημάτων μάθησης - Στην εκμάθηση μέσω διαδραστικών "εργαστηρίων" και τεχνολογιών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή - Προγραμματισμός της Διεπαφής: Περιγραφή των διεπαφών και των λειτουργιών ενός τυπικού φορητού συστήματος σε iOS, Android και Windows8. Εκπαιδευτικές διαδράσεις των φορητών τεχνολογιών: Εξ αποστάσεως μάθηση από φορείς εκπαίδευσης με χρήση υπολογιστικών συσκευών και Web υπηρεσίες. Εφαρμογές των φορητών διεπαφών: Νέες τεχνολογίες που επιταχύνουν την πρόσβαση στην πληροφορία και συνεισφέρουν στο διαμοιρασμό γνώσης και εκπαιδευτικών εμπειριών. Wiki και ολοκληρώση - ενσωμάτωση σε Κοινωνικά Δίκτυα.
Λέξεις Κλειδιά
Διαδραστικές Φορητές Τεχνολογίες, Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης, Ταχεία Προτυποποίηση, Αξιολόγηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Ηλεκτρονικά Τεστ
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιούνται τα εργαλεία του VLE elearning.auth.gr: -Ηλεκτρονικά Τεστ -Ηλεκτρονική υποβολή και παρουσίαση εργασιών μέσω Journal και Wiki -Συμμετοχική διαδικασία με χρήση Forum του VLE
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις120,4
Σεμινάρια30,1
Εργαστηριακή Άσκηση361,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων361,2
Πρακτική (Τοποθέτηση)90,3
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο90,3
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων30,1
Εκπόνηση μελέτης (project)802,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Εξετάσεις30,1
Ηλεκτρονικά Τεστ30,1
Σύνολο2247,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εφαρμόζει υβριδικό μοντέλο μάθησης σε ποσοστό 70% - 30%. Το 70% της ύλης παρουσιάζεται με τη μορφή κλασικής διδασκαλίας στο αμφιθέατρο και στο εργαστήριο. Από τους παρακολουθούντες απαιτείται η παρουσίαση βιβλιογραφικών εργασιών (3 τουλάχιστον) και ενός προγραμματιστικού project με γλώσσες και τεχνικές τάχιστης προτυποποίησης. Το 30% της διδασκαλίας γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα υποβοήθησης και περιλαμβάνει: - Ηλεκτρονικά τεστ (2 τουλάχιστον) μέσω του VLE του ΑΠΘ (MOODLE στο τρέχον έτος) - Ηλεκτρονική Υποβολή ασκήσεων και μετρήσεων - Συμμετοχή σε forum και wiki του μαθήματος που εδράζονται σε υπηρεσίες του ΑΠΘ και του Διαδικτύου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν προβλέπεται.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
a. J. Nielsen, Designing Web Usability, New Riders Publishing 2000 (υπάρχουν ανάτυπα στη Βιβλιοθήκη). b. M. Driscoll, Web Based Training, Wiley & Sons, 2002 (υπάρχουν ανάτυπα στη Βιβλιοθήκη). c. J. Steele, N. To, The Androids Develiper's Cookbook, Pearson Education, 2012.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-10-2017