Διατροφή Αθλουμένων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιατροφή Αθλουμένων / Athletes' nutrition
ΚωδικόςΜΕ015
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔτΠΜΣ Άθληση και Υγεία (2015-2018)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Κουτλιάνος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000611

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιατροφή Αθλουμένων
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600110585
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχει προαπαιτούμενο μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να δώσει εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από (α) τη δυνατότητα των εργογόνων βοηθημάτων και των συμπληρωμάτων διατροφής να αυξάνουν την αθλητική απόδοση και (β) τις απαγορευμένες ουσίες και μεθόδους ντόπινγκ και την επίδρασή τους στη υγεία και την ανθρώπινη απόδοση. Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος: Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να διακρίνουν τα εργογόνα βοηθήματα και τα διατροφικά συμπληρώματα: • στα αποτελεσματικά από τα αναποτελεσματικά • στα ασφαλή από τα επιβλαβή και • στα νόμιμα από τα παράνομα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Γνωριμία. Περιεχόμενο και απαιτήσεις του μαθήματος 2. Αθλητική διατροφή 3. Διατροφή σε αθλητές με ειδικές ανάγκες 4. Νόμιμα διατροφικά συμπληρώματα στον αθλητισμό (Γενική θεώρηση) 5. Επίδραση της χρήσης νομίμων εργογόνων συμπληρωμάτων στην αθλητική απόδοση 6. Ταξιδιωτική αθλητική διατροφή 7. Διατροφικές διαταραχές αθλητών 8. Doping 9. Επίδραση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στην απόδοση 10. Επίδραση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στην υγεία 11. Παρουσίαση εργασιών - Συζήτηση των νεότερων δεδομένων 12. Παρουσίαση εργασιών - Συζήτηση των νεότερων δεδομένων 13. Σύνοψη μαθήματος - Συμπεράσματα
Λέξεις Κλειδιά
εργογόνα βοηθήματα, αθλητική διατροφή, ντόπινγκ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint για τη διδασκαλία του μαθήματος και επικοινωνία μέσω e-mail με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602,3
Εκπόνηση μελέτης (project)752,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών863,3
Σύνολο26010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή τελική εξέταση (40%) 2. Γραπτή Ατομική Εργασία (20%) 3. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%) 4. Συμμετοχή στο μάθημα (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 1. A. Deligiannis, H. Björnstad, F. Carre, et al. ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 13: 687-694, 2006. 2. F. Hartgens, H. Kuipers. Effect of androgenic-anabolic steroids in athletes. Sports Medicine 34: 513-554, 2004. 3. W.D. McArdle, F.I. Katch, V.L. Katch (2005). Sports and Exercise Nutrition (Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins). 4. J. Wagner. Enhancement of athletic performance with drugs. An overview. Sports Medicine 12: 250-265, 1991. 5. World Anti-Doping Code. WADA, 2009. 6. N. Koutlianos, E. Kouidi. Renal disorders and electrolyte metabolism. Congress Manual: Biomedical side effects of doping; International Symposium, Munich, Germany, pp. 112-118, 2007. 7. 7. M.G. Nikolaidis, N.V. Margaritelis, V. Paschalis, A.A. Theodorou, A. Kyparos, I.S. Vrabas. Common questions and tentative answers on how to assess oxidative stress after antioxidant supplementation and exercise. Antioxidants in Sports Nutrition, (Ed. Lamprecht M), CRC Press, New York, 2014. 8. M.G. Nikolaidis, C.M. Kerksick, M. Lamprecht, S.R. McAnulty. Does vitamin C and E supplementation impair the favorable adaptations of regular exercise? Oxid Med Cell Longev. 2012, 707941. 9. H. Sarikaya, J. Ohanian, A. Deligiannis, K. Georgieva, E. Giraldo, R. Grucza, D. Hinchado, N. Koutlianos, D. Kwiatkowska, E. Ortega, C. Peters. Prevention Strategies of doping: Overview about the actual status quo in Europe. Congress Manual: Biomedical side effects of doping; International Symposium, Munich, Germany, pp. 250-261, 2007 Συναφή επιστημονικά περιοδικά: International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism Medicine and Science in Sports and Exercise European Journal of Applied Physiology Journal of Applied Physiology Ηλεκτρονικές πηγές: www.pubmed.com www.wada-ama.org www.doping-prevention.com www.eskan.gr www.acsm.org www.nutrition.org
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-01-2018