ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ / MARKETING MANAGEMENT
Κωδικός10601-MBA-102
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧριστίνα Μπουτσούκη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001063

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Λεωνίδας Χατζηθωμάς
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600110750
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αντικειμενικός στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνει την γνώση και κατανόηση των φοιτητών σε θέματα ανάπτυξης στρατηγικής, ανταγωνισμού, διαφοροποίησης στην αγορά και καινοτομίας. Παράλληλα, αναφέρονται οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία του Μάρκετινγκ, η αγορά και το περιβάλλον της, ο ανταγωνισμός και οι στρατηγικές δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η τμηματοποίηση της αγοράς, το σύστημα πληροφοριών Μάρκετινγκ, η στρατηγική του προϊόντος, η διαδικασία δημιουργίας νέου προϊόντος, η συσκευασία και η ετικέτα του προϊόντος, οι στρατηγικές σηματοποίησης, τιμολόγησης, ανάπτυξης του δικτύου διανομής καθώς και η διαδικασία της επικοινωνίας με τον καταναλωτή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα τελευταία χρόνια, η χρησιμότητα του μάρκετινγκ και η ανάγκη εφαρμογής του σύγχρονου μάρκετινγκ στην διοίκηση επιχειρήσεων είναι αυτονόητη εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας των αγορών των οικονομικά αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Το μάρκετινγκ αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη των επιχειρήσεων καθώς και ουσιαστική πηγή βοήθειας στην λήψη αποφάσεων για επιχειρηματίες, βιομηχάνους, διευθυντικά στελέχη, οικονομολόγους, τεχνικούς αλλά και πωλητές. Σήμερα και στην Ελλάδα η επιχειρηματική φιλοσοφία αποδέχεται ότι το κλειδί της επιτυχίας για τις επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα να προμηθεύσει στους καταναλωτές αυτό που ακριβώς επιθυμούν. Εκείνο που προέχει για όλους τους οργανισμούς δεν είναι η τεχνολογία που διαθέτουν και η πολιτική που εφαρμόζουν αλλά η μακροχρόνια ικανοποίηση των πελατών τους. Αυτοί άλλωστε αποτελούν και τον μοναδικό λόγο ύπαρξης των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων είναι σημαντικό για τους οργανισμούς να μπορούν να κατανοήσουν την συμπεριφορά των αγοραστών, να αναγνωρίσουν καινούριες τάσεις στην αγορά, να σχεδιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε αυτές τις τάσεις, να προωθήσουν, να διαφημίσουν, να διανείμουν και να διατιμήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Λέξεις Κλειδιά
Στρατηγική, εξωτερικό περιβάλλον, μίγμα μάρκετινγκ, χαρτοφυλάκιο προϊόντος, διανομή, τιμολογιακή πολιτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων511,7
Εκπόνηση μελέτης (project)301
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Εξετάσεις301
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Perreault, Cannon & McCarthy, Βασικές αρχές Μάρκετινγκ: Μια Στρατηγική Προσέγγιση (μετάφραση), 2012, Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα. 2. Kotler & Keller, Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (μετάφραση), 12η έκδοση, 2006, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 3. Dibb, S., Simkin, L., Pride, W., Ferrell, O.C., Marketing: Concepts and Strategies, 55th European Edition, Houghton Mifflin Company, 2006.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Πανηγυράκης Γ. & Σιώμκος Γ., (2005), Μελέτες Περιπτώσεων Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. • Μάλλιαρης, Π., Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Β΄ Εκδοση, Εκδόσεις Α. Σταμούλη 2001. • Σιώμκος, Γ., Τσιάμης Ι., (2004), Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα • Τσακλάγκανος, Α., (2001), Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ (τόμος Α΄ & Β' ), Εκδόσεις Κυριακίδη. • Baker, M.J., The Marketing Book, London: Butterworth-Heineman, 1999.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-01-2018