Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στη Γλωσσολογία / Introduction of general linguistics
Τίτλος στα ΓαλλικάIntroduction à la Linguistique
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-08
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006347

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στη Γλωσσολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600111036

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 108 (127)
ΗμερολόγιοWednesday 16:00 to 18:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Επικοινωνιακές δεξιότητες στη γαλλική γλώσσα: επίπεδο B2 στην κλίμακα αναφοράς που έχει αναπτυχθεί στο ΚΕΠΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί - να κατανοούν και να χειριστούν τις βασικές έννοιες της γλωσσολογίας, - να συλλάβουν τους τομείς εφαρμογής της γλωσσολογίας - να χρησιμοποιούν ορισμένα εργαλεία γλωσσικής ανάλυσης Μέσω του μαθήματος αυτού, οι φοιτητές προετοιμάζονται για την άσκηση του επαγγέλματος του καθηγητή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρίες και πεδία εφαρμογής της Γλωσσολογίας
Λέξεις Κλειδιά
Γλωσσολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • fora & wikis
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Moodle (λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου) - Ψηφιακός πίνακας)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εξ αποστάσεως διαδρα
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική αξιολόγηση: εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου (ή/και συγγραφή εργασίας).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Γούτσος Δ. 2012 Γλώσσα Κείμενο, ποικιλία, σύστημα, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική - Κέλλα Β. 2008 Discours, action, interaction. Une approche pragmatique de la communication, Θεσσαλονίκη, University Studio Press.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Baylon C., Fabre P. 2005 Initiation à la linguistique. Cours et applications corrigés, Paris, A. Colin - Benveniste E. 1996 Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard (2 tomes) - Bloomfield L. 1970 Le langage, Paris, Payot - Ducrot O. 1980 Les mots du discours, Paris, Minuit - Garric N. 2007 Introduction à la linguistique, Paris, Hachette - Maingeuneau D. 2009 Aborder la linguistique, Paris, Points Essais - Martinet A. 2008 Eléments de linguistique générale, Paris, A. Colin - Mounin G. 2003 Κλειδιά για τη γλωσσολογία, Μορφωτικό ϊδρυμα Εθνικής Τραπέζης - Paveau M.A., Sarfati G.E. 2003 Les grandes théories de la linguistique, Paris, A. Colin - Μπαμπινιώτης Γ. 1980 Θεωρητική γλωσσολογία. Εισαγωγή στη σύγχρονη γλωσσολογία, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-10-2015