Διδακτική των ξένων γλωσσών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδακτική των ξένων γλωσσών / Didactics
Τίτλος στα ΓαλλικάDidactique
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-09
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006348

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτική των ξένων γλωσσών
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600111037

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 1 (107)
ΗμερολόγιοMittwoch 18:30 to 21:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
o Απόκτηση βασικών γνώσεων στις διδακτικο-παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης o Εξοικείωση με την ορολογία διδασκαλίας/εκμάθησης ξένων γλωσσών-πολιτισμών: γενικός σκοπός της διδασκαλίας, ειδικοί/λειτουργικοί στόχοι, έννοια των Αναλυτικών Προγραμμάτων, καθώς και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) o Εξάσκηση με εφαρμογές σύγχρονων διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων o Ανάπτυξη γενικών και γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων: εφαρμογές, παραγωγικές δραστηριότητες στη σχολική τάξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές στις έννοιες της Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Γαλλική ως Ξένη Γλώσσα. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα μεθοδολογικά ρεύματα κρίνεται απαραίτητη, πριν την εφαρμογή των σύγχρονων διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως αυτές προβλέπονται από τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα, καθώς και από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Λέξεις Κλειδιά
μεθοδολογικά ρεύματα, επικοινωνιακές προσεγγίσεις, εφαρμογή στα εγχειρίδια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων341,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών783,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές ή/και προφορικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και με γραπτή δοκιμασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Kiyitsioglou-Vlachou, C. (2012). Une compétence c’est… Réflexions didactiques. Αθήνα. Εκδόσεις Συμμετρία.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bérard, E., 1991, L’approche communicative. Théorie et pratiques, Paris, CLÉ International. Boyer, H., (et alii), 1990, Nouvelle introduction à la didactique du fran-çais langue étrangère, Paris, CLÉ International. Conseil de l’Europe, 2001, Cadre européen commun de référence sur les langues. Apprendre, enseigner, évaluer, Paris, Didier. Cuq J.-P., Gruca I., 2005, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, PUG. Cuq J.-P., Gruca I., 2005, Dictionnaire de la didactique du français, Pa-ris, CLÉ. International. Deyrich, M.-C., 2007, Enseigner les langues à l’école, Paris, Ellipses. Galisson, R., 1980, D’hier à aujourd’hui la didactique générale des langues étrangères, Paris, CLÉ International. Martinez, P., 2008 5e éd. (1996 1re éd.), La didactique des langues étran-gères, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ? Narcy-Combes, M.-F., 2005, Précis de didactique. Devenir professeur de langue, Paris, Ellipses. Puren, C., 1988, Histoire des méthodologies de l’enseignement des lan-gues, Paris, CLÉ International. Rosen, E., 2006, Le Point sur le Cadre européen commun de référence pour les langues, Paris, CLÉ International. Αρβανίτης, Π. & Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Αικ. (2013). Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση. Τοκατλίδου, Β., 2003, Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση, Αθή-να, Πατάκης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-10-2017