Σύγχρονος Γαλλικός Πολιτισμός και Θεσμοί της Γαλλικής κοινωνίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣύγχρονος Γαλλικός Πολιτισμός και Θεσμοί της Γαλλικής κοινωνίας / Contemporary French Civilization and Institutions of the French society
Τίτλος στα ΓαλλικάCivilisation française contemporaine et institutions sociales
ΚωδικόςΥ-ΛΟΓ-07
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006351

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣύγχρονος Γαλλικός Πολιτισμός και Θεσμοί της Γαλλικής κοινωνίας
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600111054
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Πλουμιστάκη Κ. (Α-ΜΙ)Καλλιόπη Πλουμιστάκη
2. Πλουμιστάκη Κ. (ΜΟ-Ω)Καλλιόπη Πλουμιστάκη

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 1 (107)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 13:30 έως 15:30
ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 108 (127)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 16:00 έως 18:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές/ήτριες γνώσεων σχετικά με τον σύγχρονο πολιτισμό της Γαλλίας σε σχέση πάντα με τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό και την πορεία του, καθώς και η εξοικείωσή τους με τις αρχές της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, εφόδια που, μελλοντικά, ως καθηγητές/τριες θα τους επιτρέψουν να προσδώσουν στη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας μια διεπιστημονική οπτική.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα μελετά το σύγχρονο γαλλικό πολιτισμό και τους θεσμούς της γαλλικής κοινωνίας. Μεταξύ των άλλων, προσεγγίζεται η οργάνωση της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας, το πολιτικό της σύστημα, η γαλλική εκπαιδευτική πολιτική και τα παιδαγωγικά συστήματα, η κουλτούρα της, και η απήχησή τους στον κόσμο καθώς και οι αλληλεπιδράσεις του γαλλικού πολιτισμού με τους άλλους πολιτισμούς στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνικό περιβάλλον, οικογένεια, εκπαίδευση, θρησκεία, τεχνοεπιστήμη, οικονομία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού μέσω Η/Υ, power point, κ.ά.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,6
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του μαθήματος ελέγχεται με γραπτή τελική εξέταση διάρκειας 2.5 ωρών ή με τη συγγραφή εργασιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γ. Φ. Καστελλάνου, Υπερρεαλισμός και Κβαντική Φυσική. Συνάντηση τέχνης κα επιστήμης, Αθήνα, Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, 2011.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- 1. René Rémond, Regard sur le siècle, France, Presses de Sciences Po, 2000. - 2/ Zugmunt Bauman, Le Coût humain de la mondialisation, Paris, Hachette, 1999. - 3/ Gerard Leclerc, La Mondialisation culturelle. Les civilisations à l’épreuve, Paris, PUF, 2000. 4/ Armand Mattelart, Diversité culturelle et mondialisation, Paris, La Découverte, 2005. - 5/ Stéphane Hessel, Edgar Morin, Le chemin de l'espérance, Fayard, 2011. - 6/ Edgar Morin, Pour une politique de civilisation, Arlea, 2002. - 7/ Edgar Morin, Sociologie, Points, 2004. - 8/ Jacques Attali, Une brève histoire de l'avenir, Fayard, 2009. - 9/ Jacques Attali, La voie humaine. Pour une nouvelle sociale démocratie, Lgf, 2006. - 10/ Jacques Attali, L'avenir du travail, Fayard, 2009. - 11/ Jean-Pierre Chevallier, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France, Dalloz, 2009. - 12/ Edgar Morin, Pour sortir du XXème siècle, Points 1984. - 13/ Edgar Morin, Pour entrer dans le XXIème siècle, Points, 2004.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-12-2016