ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΙ CAMP

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΙ CAMP / DEVELMENT AND PLANING OF RECREATIONAL AND SPORTS PROGRAMME
Κωδικός004
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Παπαδόπουλος
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000193

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΙ CUMP
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600111089
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αθλητικές ακαδημίες και κατασκηνώσεις, τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να σχεδιάζουμε τέτοιου είδους προγράμματα και τη διαδικασία σχεδιασμού τους. Το μάθημα χωρίζεται σε τρείς βασικές ενότητες στην πρώτη θα μελετηθούν τι είναι οι αθλητικές ακαδημίες και τα camp, παραδείγματα, έννοιες που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, τον τρόπο προσέλκυσης αθλητών, την ποιότητα και το είδος παρεχομένων υπηρεσιών. Στη δεύτερη ενότητα οι φοιτητές θα προβληματιστούν για ποιους λόγους συμμετέχουν οι νέοι σε τέτοιου είδους προγράμματα, ποιες είναι ανάγκες τους και οι διαφορές τους ανάλογα με την ηλικία. Τέλος στην τρίτη ενότητα οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη διαδικασία σχεδιασμού αθλητικών κατασκηνώσεων και camp μέσα από συγκεκριμένα βήματα –στάδια. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα έχουν τη δυνατότητα επίσκεψης σε τουλάχιστον μια αθλητική ακαδημία για δουν στην πράξη ορισμένες εφαρμογές που συζητήθηκαν στο μάθημα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή – τι είναι οι αθλητικές ακαδημίες – camp. Παραδείγματα αθλητικών ακαδημιών – τρόποι λειτουργίας τους. Ζητήματα τα οποία επηρεάζουν τη συμμετοχή των νέων σε αθλητικές ακαδημίες. Βασικές ανάγκες των νέων που συμμετέχουν σε αθλητικά προγράμματα. Προγραμματισμός αθλητικών δραστηριοτήτων ανάλογα με την ηλικία. «Αξίες», που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από το πρόγραμμα μιας αθλητικής κατασκήνωσης – camp. – Τεστ προόδου Παραδείγματα αθλητικών ακαδημιών – επίσκεψη σε αθλητική ακαδημία. Διαδικασία σχεδιασμού αθλητικών κατασκηνώσεων. Διαδικασία σχεδιασμού αθλητικών κατασκηνώσεων (προετοιμασία σχεδιασμού- αρχικός σχεδιασμός) Διαδικασία σχεδιασμού αθλητικών κατασκηνώσεων (στόχοι προγράμματος – ανάπτυξη του προγράμματος) Διαδικασία σχεδιασμού αθλητικών κατασκηνώσεων (Εφαρμογή του προγράμματος – αξιολόγηση) Ανακεφαλαίωση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις75
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-10-2015