ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / OPERATIONS RESEARCH
Κωδικός10602-LSC-104
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑλέξανδρος Διαμαντίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001097

Πρόγραμμα Σπουδών: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600111140
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται προηγμένες τεχνικές και αλγόριθμοι οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τους δείκτες απόδοσής τους. Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να μοντελοποιούν, αναλύουν και τελικά λύνουν τέτοιου είδους προβλήματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η Διάλεξη: Γραμμικός Προγραμματισμός (LINDO), επίλυση και ανάλυση ευαισθησίας. 2η Διάλεξη : Πρόβλημα Μεταφοράς και μεταφόρτωσης 3η και 4η Διάλεξη: Ακέραιος Προγραμματισμός, Μέθοδοι Branch and Bound και Cut and plain 5η και 6η Διάλεξη: Μη Γραμμικός Προγραμματισμός 7η και 8η Διάλεξη: Θεωρία Παιγνίων 9η Διάλεξη: Goal programming 10η και 11η Διάλεξη : Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή και το πρόβλημα της εκχώρησης 12η Διάλεξη: Μοντέλα λήψης αποφάσεων 13η Διάλεξη: Πολυκριτήρια Ανάλυση
Λέξεις Κλειδιά
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων501,7
Εκπόνηση μελέτης (project)501,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,3
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις (80% του τελικού βαθμού), Εργασία (20% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτεινόμενα Συγγράμματα: [1] Frederick Hillier, Gerald Lieberman ‘’Introduction to Operations Research’’, Eighth edition 2010 Mc Graw –Hill, ISBN:0073017795. [2] David R. Anderson , Dennis J. Sweeney , Thomas A. Williams , Jeffrey D. Camm), R. Kipp Martin, ''An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making'', ISBN-13: 978-1111532222 ISBN-10: 1111532222 [3] Hamdy Taha, ‘’ Operations Research: An Introduction (9th Edition)’’, 2011 Prentice Hall, ISBN-10: 013255593X
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-02-2018