Διαχείριση Γης και Εγκαταστάσεων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιαχείριση Γης και Εγκαταστάσεων / Land Property and Facilities Management
ΚωδικόςΔΔΤΕΕ08
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001557

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιαχείριση Γης και Εγκαταστάσεων
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600111586
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΔΔΤΕΕ09Ιωάννης Δούκας, Παρασκευάς Σαββαΐδης, Ιωάννης Υφαντής
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, της ανάπτυξης της κτηματαγοράς και της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την ακίνητη περιουσία. Μετά τη λήξη του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν: 1. Να κατανοούν τις έννοιες και τη νομοθεσία για το νομικό καθεστώς των ακινήτων. 2. Να διακρίνουν τις δυνατότητες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το δεδομένο οικονομικό περιβάλλον. 3. Να προχωρήσουν σε εκτίμηση των αξιών ακινήτων. 4. Να κατανοούν τη δομή και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. 5. Να γνωρίζουν τις δυνατότητες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για τη διαχείριση ακινήτων και εγκαταστάσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πολεοδομικός - χωροταξικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός. Μεθοδολογική προσέγγιση του προγραμματισμού - σχεδιασμού. Εθνικό Κτηματολόγιο (Νομική κατοχύρωση ιδιοκτησίας, συνιδιοκτησία, τίτλοι κυριότητας, οριοθέτηση, ακίνητη δημόσια περιουσία). Δραστηριότητες που παράγουν κτηματολογικό υλικό (πράξεις εφαρμογής σχεδίων πόλεων, ιδιωτική πολεοδόμηση, διανομές, αναδασμοί, πράξεις τακτοποίησης κ.ά.). Περιορισμοί κα ι βάρη στα ακίνητα (αντικειμενικές αξίες, φορολόγηση μεταβιβάσεων ακινήτων). Επενδύσεις ακινήτων και αγορά ανάπτυξης γης (Real Estate: πρωταγωνιστές, ρόλοι, οικονομικά μεγέθη και χρήση του Διαδικτύου για κτηματομεσιτείες. Κτηματαγορά και Ακίνητη Περιουσία (Οικονομική αξιοποίηση χώρου και κτιριακού αποθέματος, αντιπαροχή). Ανάπτυξη και ελκυστικότητα πόλεων. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) στη διαχείριση γης. Συστήματα διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων. Διαχείριση δικτύων εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
Λέξεις Κλειδιά
Διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, Εκτίμηση αξιών, Εθνικό Κτηματολόγιο, Φορολογία ακινήτων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Μέσω Διαδικτύου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1173,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας: 80% (50% - 30%) Ενεργός συμμετοχή στο μάθημα: 20%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δούκας Ι., Ροδολάκης Ν. και Σαββαΐδης Π.: Διαχείριση γης και εγκαταστάσεων, Διδακτικές σημειώσεις μαθήματος, σελ. 214, Θεσσαλονίκη, 2015. Σαββαΐδης, Π. και Υφαντής, Ι.: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Σημειώσεις, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη", Θεσσαλονίκη, 2000. Χορομίδης, Κ.: Το δίκαιο της ρυμοτομίας και του πολεοδομικού σχεδιασμού, 2002. Σαββαΐδης, Π. και Υφαντής, Ι.: GIS – Ολοκληρωμένη διαχείριση εφαρμογών – Νομικό πλαίσιο, Σημειώσεις μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, σελ. 55, Θεσσαλονίκη, 1999. Lima J. R., Monetti E. and Tavares De Alencar C.: Real Estate, Elsevier, 2011. Ζεντέλης Π.: Real estate – Αξία, Εκτιμήσεις, Ανάπτυξη, Επενδύσεις, ΕκδόσειςΠαπασωτηρίου, Αθήνα, 2001. Πίστης Α.: Αναλυτικός οδηγός εκτιμέσεων αξιών ακινήτων, Αθήνα, 2010.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-12-2016