Οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος / Natural resource and environmental economics
ΚωδικόςΠΠΒΑΑ02
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600001531

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600111675
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΠΠΒΑΑ02Διονύσιος Λατινόπουλος, Περικλής Λατινόπουλος, Ζήσης Μάλλιος
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός: • να αντιλαμβάνεται την οικονομική διάσταση στο παγκόσμιο πρόβλημα της κατανομής των φυσικών πόρων και της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, • να διακρίνει τη σημασία της οικονομικής δραστηριότητας, του ενεργειακού και περιβαλλοντικού προβληματισμού, της αναπτυξιακής διαδικασίας και της αειφορίας, • να αντιμετωπίζει το οικονομικό μέρος των προβλημάτων διαχείρισης και αξιοποίησης των φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση των φυσικών πόρων: Μορφές και κατηγορίες πόρων. Αρχές και πολιτικές διαχείρισης. Μέθοδοι εκτίμησης της επάρκειας ή του ελλείμματος των πόρων. Αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων: Ενεργειακοί πόροι. Ανακυκλώσιμοι φυσικοί πόροι. Υδατικοί πόροι. Το οικονομικό πλαίσιο ανάλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων: Το περιβάλλον ως περιουσιακό στοιχείο. Μεθοδολογική προσέγγιση της ζήτησης και του κόστους. Κατανομές πόρων και κριτήριο αποτελεσματικότητας. Μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης του περιβάλλοντος: Η οικονομική αποτίμηση των περιβαλλοντικών πόρων. Μέθοδοι αποτίμησης. Η ανάλυση κόστους-οφέλους. Εναλλακτικές μέθοδοι ανάλυσης. Οικονομικά κίνητρα και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: Αρχές και έννοιες. Περιβαλλοντική διαχείριση μέσω εντολών και ελέγχου. Τα οικονομικά κίνητρα ως μέσο προστασίας του περιβάλλοντος.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1355,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων90,4
Εκπόνηση μελέτης (project)281,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1757
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-11-2023