Μεταφορές - συγκοινωνιακή πολιτική και περιβάλλον

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεταφορές - συγκοινωνιακή πολιτική και περιβάλλον / Transportation - transport policy and the environment
ΚωδικόςΠΠΒΑΒ08
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600001537

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεταφορές - συγκοινωνιακή πολιτική και περιβάλλον
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600111686
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΠΠΒΑΒ08Φωτεινή Κεχαγιά, Μαγδαληνή Πιτσιάβα-Λατινοπούλου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός: • να αντιλαμβάνεται σφαιρικά την όλη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και τις νομοθετικές της λειτουργίες στην Ελλάδα, • να γνωρίζει επαρκώς όλες τις πιθανές επιπτώσεις των μεταφορών και της κυκλοφορίας στο περιβάλλον καθώς και τις μεθόδους εκτίμησης του μεγέθους τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός συγκοινωνιακού έργου, • να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών με την ορθολογική διαχείριση της κυκλοφορίας και της ζήτησης για μετακινήσεις καθώς και της στάθμευσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Επιπτώσεις των συστημάτων μεταφορών και της συγκοινωνιακής πολιτικής στο περιβάλλον: Κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που οφείλονται στην κυκλοφορία. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μεταφορές και τα συγκοινωνιακά έργα: Η ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον σε σχέση με τις μεταφορές. Διαδικασίες, περιεχόμενα και αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκοινωνιακών έργων. Ρύπανση της ατμόσφαιρας από την κυκλοφορία: Τοπική και πλανητική ρύπανση. Κλιματικές αλλαγές. Εκτίμηση εκπομπών και μοντέλα διασποράς. Μέτρα μείωσης του προβλήματος. Κυκλοφοριακός θόρυβος: Βασικές έννοιες, μεθοδολογία και δείκτες μέτρησης. Μοντέλα πρόβλεψης θορύβου από την οδική κυκλοφορία. Χάρτες κυκλοφοριακού θορύβου. Οπτική ενόχληση από την κυκλοφορία: Δείκτες οπτικής ενόχλησης, μέθοδοι μέτρησης και αξιολόγησης. Κατακερματισμός δημόσιου χώρου και μετακινήσεις πεζών: Επίπεδα εξυπηρέτησης ροής πεζών. Μέτρα βελτίωσης ροής πεζών. Περιβαλλοντική διαχείριση της κυκλοφορίας σε αστικές περιοχές: Μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Βελτίωση ροής οχημάτων. Αποθάρρυνση χρήσης ΙΧ με προνομιακή μεταχείριση οχημάτων υψηλής πλήρωσης. Εναλλακτικά μέσα μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον. Ποδηλατόδρομοι. Περιορισμός κυκλοφορίας οχημάτων σε ευαίσθητες περιοχές. Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας. Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Μεταφορές και ασφάλεια: Η ασφάλεια στις οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές. Μέτρα πρόληψης ατυχημάτων. Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και επιπτώσεις στο περιβάλλον: Θεώρηση οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Μέτρα πρόληψης και προστασίας. Σύγχρονες τεχνολογίες της τηλεματικής: Εφαρμογή τους στις μεταφορές και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις923,7
Άσκηση Πεδίου150,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Εκπόνηση μελέτης (project)301,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-12-2016