Διαχείριση φυσικών κινδύνων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιαχείριση φυσικών κινδύνων / Management of natural hazards
ΚωδικόςΠΠΒΑΒ13
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600001542

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιαχείριση φυσικών κινδύνων
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600111691
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΠΠΒΑΒ13Μαργαρίτης Βαφειάδης, Ηλίας Μπακάσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός: να εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές πρόληψης της εκδήλωσης ή ελαχιστοποίησης των καταστροφών εξ αιτίας φυσικών κινδύνων από την τυπολογική καταχώριση της Ε.Ε., με έμφαση σε φαινόμενα συνδεόμενα με κινήσεις του νερού και των εδαφών, να γνωρίζει διαθέσιμες μεθοδολογίες χαρακτηρισμού της επικινδυνότητας περιοχών έναντι φυσικών κινδύνων, με έμφαση στην εφαρμογή έμπειρων συστημάτων, νευρωνικών δικτύων κλπ., να έχει εξοικειωθεί με τεχνικές διαχείρισης χωρικών δεδομένων σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και σχετικών λογισμικών.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού υποβάθρου για την διαχείριση φυσικών κινδύνων στα πλαίσια της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από αυτούς. Ο όρος διαχείριση αναφέρεται στη δόμηση και εφαρμογή μοντέλων χωρικής και χρονικής πρόβλεψης,, στην αποτίμηση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων (ρίσκο), στην παρακολούθηση και ενημέρωση, στη δημιουργία υποδομών αντιμετώπισης και στην προσαρμογή του αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις συνοδεύονται από ψηφιακές παρουσιάσεις, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα στους διδάσκοντες δια ζώσης αλλά και μέσω ηλεκρονικού ταχυδρομείου και οι εργασίες εκπονούνται από τους φοιτητές με χρήση ΗΥ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις923,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων120,5
Εκπόνηση μελέτης (project)321,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120,5
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση μικρές εργασίες κατά την διάρκεια του μαθήματος, εκπόνηση μεγάλης εργασίας (τεχνική μελέτη)και γραπτές ατομικές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-01-2017