ΙΣΤΟΡΙΑ/ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ/ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ / HISTORY AND SOCIOLOGY OF CHILDHOOD
ΚωδικόςΠΣΥΑ.001
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωαννης Πεχτελιδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000662

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ (2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ/ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600111713
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να απομακρυνθπούν από την παραδοσιακή ερμηνεία της παιδικής ηλικίας στη στείρα βάση του ηλικιακού φάσματος. Θα πρέπει να μπορούν να προσεγγίζουν κριτικά (αποφυσικοποίηση) τα φυσικοποιημένα προτύπα της παιδικής ηλικίας. Επιπλέον, να διερευνούν την κοινωνική ταυτότητα και την κοινωνική ερμηνεία των όρων «παιδί» και «παιδική ηλικία». Να συμμετέχουν ενεργητικά στη σύγχρονη συζήτηση για τις θεωρίες κοινωνικής και ιστορικής κατασκευής της παιδικής ηλικίας. Να έχουν συνολική εποπτεία της διεθνούς βιβλιογραφίας γύρω από τις κοινωνικές και ιστορικές σπουδές της παιδικής ηλικίας και της νέας κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στη μελέτη της παιδικής ηλικίας σε συνάρτηση με ένα φάσμα κοινωνικών και ιστορικών παραγόντων, προκειμένου να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους κατασκευάζεται ιστορικο-κοινωνικά η παιδική ηλικία. Τα παιδιά γίνονται αντιληπτά ως δρώντα υποκείμενα που διαμορφώνονται από την κοινωνία αλλά και την διαμορφώνουν, έστω και σε μικρό βαθμό. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η απομάκρυνση των φοιτητριών/τών από την παραδοσιακή ερμηνεία της παιδικής ηλικίας στη στείρα βάση του ηλικιακού φάσματος, ενώ προτείνεται η διερεύνηση της κοινωνικής ταυτότητας και της θέσης των παιδιών στην κοινωνία, αλλά και η κοινωνική και ιστορική ερμηνεία των όρων «παιδί» και «παιδική ηλικία». Θεματικές: •Ιστορία παιδικής ηλικίας, από την αρχαιότητα ως σήμερα, στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα •Παρουσίαση θεσμών που συνδέονται και καθορίζουν την παιδική ηλικία •Παιδική Ηλικία και Παιδαγωγικές αντιλήψεις, όπως αποτυπώνονται στα αναγνωστικά (19ος -20ος αι.) •Παραστάσεις Παιδικής Ηλικίας μέσα από αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες: •Η παιδική ηλικία ως κοινωνική κατασκευή •Σεξουαλικότητα και παιδική ηλικία •Από την επινόηση στην «εξαφάνιση» της παιδικής ηλικίας •Θεωρίες κοινωνικοποίησης και ανάπτυξη του παιδιού •Νέα Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας •Αποκλίνουσες μορφές παιδικής ηλικίας: •Παιδιά «του δρόμου», παιδιά στρατιώτες, παιδιά εργάτες, παιδιά θύτες εγκλημάτων •Λόγοι της παιδικής ηλικίας και σύγχρονα μοντέλα διακυβέρνησης των παιδιών •Η Παιδική ηλικία στις κοινωνίες του κινδύνου της ύστερης νεωτερικότητας •Παιδική ηλικία και πολιτική συμμετοχή •Τα δικαιώματα του «παιδιού» •Παιδική ηλικία και καταναλωτικές κουλτούρες
Λέξεις Κλειδιά
Παιδική Ηλικία, Παιδιά, Κοινωνιολογία, Ιστορία, Κοινωνική Κατασκευή, Κοινωνικοποίηση, Κοινωνία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Εργαστηριακή Άσκηση10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων90
Συγγραφή εργασίας / εργασιών125
Σύνολο255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα αναλαμβάνουν και θα πραγματοποιούν ασκήσεις κατά την πορεία των μαθημάτων, προκειμένου να εφαρμόζουν στην πράξη τις θεωρητικές έννοιες που διδάσκονται. Η πραγματοποίηση των ασκήσεων θα συμβάλλει και στη διαμόρφωση της τελικής αξιολόγησης. Οι εργασίες θα είναι ομαδικές και ατομικές. Η αξιολόγηση θα είναι διαμορφωτική και τελική. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών και των φοιτητριών προσφέρεται η ενδεδειγμένη βιβλιογραφία και οι σχετικές οδηγίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μακρυνιώτη Δ. (επιμ.), Παιδική Ηλικία, Αθήνα, Νήσος, 1997. Μακρυνιώτη Δ. (επιμ.), Κόσμοι της Παιδικής Ηλικίας, τοπικά δ΄, Αθήνα, Ε.Μ.Ε.Α., 2003. Πεχτελίδης Γ., Κοσμά Υ., Άγ(ρ)ια Παιδιά. Οριοθετήσεις της “παιδικής ηλικίας” στο λόγο, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2012. Πεχτελίδης Γ., Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας, Κάλλιπος, 2016.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Alanen, L., Rethinking Childhood, Acta Sociologica 1988.Buckingham, D., After the Death of Childhood, Polity press, 2000, Ariès, P., L’enfant et la vie familiale sous l’ Ancien Regime. Μτφρ. Γ. Αναστασοπούλου, εκδ. Γλάρος, Αθήνα, 1990. Philippe Aries, «Οι εκδοχές περί της παιδικής ηλικίας» στο Δ. Μακρυνιώτη (επιμ.), Παιδική Ηλικία – Κείμενα, Αθήνα, Νήσος, 2001.Gittins, D., The Child in Question , Macmillan Press, 1998. Αυδίκος, E., Το παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1996. Heywood C., A History of Childhood: Children and Childhood in the West from Medieval to Modern Times, Κέμπριτζ, Polity Press, 2001. James A. και Prout A. (επιμ.), Constructing and Reconstructing Childhood – Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood, Λονδίνο, The Falmer Press, 1990. James A., Jenks C. και Prout Α., Theorising Childhood, Οξφόρδη, Polity Press, 1998. Jenks C. (επιμ.), The Sociology of Childhood – Essential Readings, Λονδίνο, Batsford Academic και Educational Ltd, 1982. Jenks C., Childhood, Λονδίνο, Routldege, 1996.Linda Pollock, Forgotten Children: Parent – Child Relations from 1500 to 1900, Cambridge 1983. Postman, N., The Disappearance of Childhood, Vintage Books, NY, (1982 ) 1994. Qvortrup J., Corsaro, W., & Sebastian-Honig M. (επιμ.), The Palgrave handbook of childhood studies, Λονδίνο, Palgrave, 2009. Renaut, A., Το τέλος της αυθεντίας, μτφρ. Γιώργος Καράμπελας, Πόλις, Αθήνα 2007. Stephens, S., Children and the politics of culture , Princeton UP, 1995, Φουκώ, M., Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής, μτφρ. Καίτη Χατζηδήμου – Ιουλιέττα Ράλλη, θεώρηση Άλκης Σταύρου, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, 182-183. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου «Οι Χρόνοι της Ιστορίας. Για μια ιστορία της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας», Αθήνα 17-19 Απριλίου 1997, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1998.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-05-2016