ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / SOCIAL NETWORKING TECHNOLOGIES IN EDUCATION
ΚωδικόςET14
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002629

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Πληροφορικής (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΕπιλογής217,5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν217,5
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΕπιλογής217,5
ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΕπιλογής217,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Πληροφορικής (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Πληροφοριακά ΣυστήματαΕπιλογής217,5
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό217,5
Ψηφιακά ΜέσαΕπιλογής217,5
Επικοινωνιακά Συστήματα και ΤεχνολογίεςΕπιλογής217,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΕπιλογής217,5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΥποχρεωτικό217,5
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑΕπιλογής217,5
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΕπιλογής217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600111842
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: Να ανακαλούν πληθώρα εφαρμογών και σχεδιαστικών χαρακτηριστικών σχετικών με το Web 2.0 Να κατανοούν τις διαφορές των συγκεκριμένων διεπαφών και νοητικών μοντέλων με τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές διεπαφές Να αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές του Web 2.0 στο σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων Να αναλύουν τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του νέου μοντέλου αλληλεπιδράσεων Να σχεδιάζουν εκπαιδευτικές εφαρμογές που αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά του Web 2.0
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα χαρακτηριστικά του συμμετοχικού ιστού, Web 2.0, οι μαθητές ως η γενιά του διαδικτύου, κονεκτιβισμός και σχετικές θεωρίες μάθησης, τα εργαλεία του συμμετοχικού ιστού και οι νέες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, wiki, ιστολόγια, μικροιστολόγια, podcasting, κοινωνικές επισημάνσεις, κοινωνικά δίκτυα, προσωπικά περιβάλλοντα μάθησης, μελέτες εκπαιδευτικής αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού, σχεδίαση κοινωνικών περιβαλλόντων μάθησης, σχεδίαση λογισμικού με χρήση APIs κοινωνικών εφαρμογών.
Λέξεις Κλειδιά
νέες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, wiki, ιστολόγια, μικροιστολόγια, podcasting, κοινωνικές επισημάνσεις, κοινωνικά δίκτυα, προσωπικά περιβάλλοντα μάθησης, μελέτες εκπαιδευτικής αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού, σχεδίαση κοινωνικών περιβαλλόντων μάθησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Εργαλειά Web 2.0
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις2056,8
Σεμινάρια100,3
Άσκηση Πεδίου100,3
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Διαμορφωτική και Συμπερασματική: αξιολόγηση εργασιών και δραστηριοτήτων παράλληλα με γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Al-Khalifa, H.S., & Al-Salman, A.S. (2006). From Web 1.0 to Web 2.0 and Beyond: Is the Web becoming more accessible for people with visual impairments. Austrian Computer Society, 214, 145-154. Alexander, B. (2008). Deepening the chasm: Web 2.0, gaming, and course management systems. Journal of Online Learning and Teaching, 4(2), 198-204. Andersen, L., & Matkins, J. (2011). Web 2.0 tools and the reflections of preservice secondary science teachers. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 28(1), 27-38. Anderson, P. (2007). What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education. JISC Technology and Standards Watch. Brown, J., & Adler, R. (2008). Minds on Fire: Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0. EDUCAUSE Review, 43(1) , 16-32. Brown Yoder, Μ. (1999). The student webquest: a productive and thought-provoking use of the Internet, Learning & Leading with Technology, 26 (7), 6-9. Bartolome, A. (2008). Web 2.0 and New Learning Paradigms. E-learning Papers (www.elearningpapers.eu), ISSN 1887-1542. CLEX - Committee of Inquiry into the Changing Learner Experience (2009). Higher Education in a Web 2.0. Conole, G., & Alevizou, P. (2010). A literature review of the use of Web 2.0 tools in Higher Education. Higher Education Academy, Open University of UK.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-03-2016