ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ / ECONOMIC AND BUSINESS PROCESSES IN THE WEB
ΚωδικόςIW-08
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕλευθέριος Αγγελής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000819

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600111849
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Στατιστικής, Βασικές αρχές προγραμματισμού, Βασικές γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, Βασικές γνώσεις Κατανεμημένων Συστημάτων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εμβάθυνση και εξοικείωση με τις υπολογιστικές, μαθηματικές και στατιστικές μεθοδολογίες και με τις αρχές των ευφυών πρακτόρων και των πολυπρακτορικών συστημάτων στην ανάλυση, κατανόηση και βελτιστοποίηση των οικονομικών και επιχειρησιακών διαδικασιών στον παγκόσμιο ιστό και συγκεκριμένα σε δίκτυα αγορών, δημοπρασίες, διαφημιστικές στρατηγικές, οικονομικές συναλλαγές, πολιτικές προσφορών κλπ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Mαθηματική αναπαράσταση, ορισμός μετρικών και μοντελοποίηση διαδικασιών και συναλλαγών στον Ιστό. Θεωρία Παιγνίων. Στρατηγικές και βελτιστοποίηση. Δεδομένα και στατιστική ανάλυση. Εισαγωγή στα Πολυπρακτορικά συστήματα. Πρωτόκολλα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης πρακτόρων. Σύναψη συμβολαίων. Διαπραγμάτευση. Δημοπρασίες και άλλες Εφαρμογές.
Λέξεις Κλειδιά
ίκτυα, Αγορές, Συναλλαγές, Μαθηματική προσέγγιση, Πράκτορες, Θεωρία Παιγνίων, Διαπραγμάτευση, Δημοπρασίες, Πρωτόκολλα, Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνειες Powerpoint, Επίδειξη περιβαλλόντων ανάπτυξης πολυπρακτορικών συστημάτων, μαθηματικό και στατιστικό λογισμικ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εκπόνηση μελέτης (project)993,3
Άλλο / Άλλα521,7
Σύνολο1906,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις σε ποσοστό 60-80% του τελικού βαθμού, Eργασίες 20-40%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
i. Michael Wooldridge, "An Introduction to MultiAgent Systems - Second Edition", John Wiley & Sons, ISBN: 978-0470519462, May 2009. ii. David Easley and Jon Kleinberg, Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World, Cambridge University Press, 2010
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Mathhew O. Jackson, "Social and Economic Networks", ISBN: 978-0691148205, November 2010 • Fabio Luigi Bellifemine, Giovanni Caire, Dominic Greenwood, "Developing Multi-Agent Systems with JADE", ISBN: 978-0-470-05747-6, February 2007 • Rafael H. Bordini, Jomi Fred Hübner, Michael Wooldridge, "Programming Multi-Agent Systems in AgentSpeak using Jason", ISBN: 978-0-470-02900-8, October 2007 • Lin Padgham, Michael Winikoff, "Developing Intelligent Agent Systems: A Practical Guide", ISBN: 978-0-470-86120-2, June 2004 • Stuart Russell and Peter Norvig, "Artificial Intelligence: A Modern Approach", 2nd Edition, ISBN: 0-13-790395-2, Prentice Hall, 2003. • G. Weiss (ed.), "Multi-Agent Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence", MIT Press, ISBN 0262731312, 1999. • J. Ferbe, "Multi-Agent Systems", Addison-Wesley, 1999.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-03-2017