ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ / MULTIMEDIA CONTENT ANALYSIS, DESCRIPTION AND PROTECTION ON THE WEB
ΚωδικόςNDM18
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑναστάσιος Τέφας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003488

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600111856
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προηγούμενη έκθεση σε γραμμική άλγεβρα, διανυσματικό λογισμό, αναγνώριση προτύπων βοηθά στην γρηγορότερη αφομοίωση των εννοιών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικοί: Θεμελίωση και μαθηματική θεώρηση των εννοιών της ανάλυσης και προστασίας πολυμεσικών δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό. Συγκριτική θεώρηση των βασικών τύπων ανάλσυης πολυμεσικών δεδομένων. Κατανόηση των βασικών εννοιών της υδατογράφησης και της ανάκτησης πολυμεσικών δεδομένων. Έκθεση στην ευρεία εφαρμογή των τεχνικών ανάλυσης στην ανάκτηση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό. Δεξιότητες:Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων υδατογράφησης και ανάκτησης πολυμεσικών δεδομένων και υλοποίηση των αντίστοιχων αλγορίθμων. Χρήση διαθέσιμων αλγορίθμων για ανάλυση πολυμεσικών δεδομένων. Όξυνση προγραμματιστικών δεξιοτήτων. Ικανότητα πλήρους αντιμετώπισης ενός πραγματικού προβλήματος υδατογράφησης και ανάκτησης πολυμεσικών δεδομένων με υλοποίηση αλγορίθμου, εκτέλεση πειραμάτων με πραγματικά δεδομένα και συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ανάλυση ήχου εικόνας και video στην ανάκτηση πολυμεσικών δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό. Εξαγωγή χαρακτηριστικών. Αναγνώριση αντικειμένων. Περιγραφή πολυμεσικών δεδομένων. Εξαγωγή σημασιολογικού περιεχομένου από πολυμεσικά δεδομένα. Περιγραφή σημασιολογικού περιεχομένου. Πρότυπα MPEG7 - MPEG21. Τεχνικές αναγνώρισης προτύπων και μηχανικής μάθησης στην ανάκτηση πολυμεσικών δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό. Τεχνικές βιομετρίας για την προστασία δεδομένων. Τεχνικές ψηφιακής υδατογράφησης για την προστασία ήχου, εικόνας και video. Ψηφιακή υδατογράφηση με χρήση θεωρίας πληροφοριών. Έλεγχος αυθεντικότητας πολυμεσικών δεδομένων. Χρήση ψηφιακών δακτυλικών αποτυπωμάτων για την προστασία πολυμεσικών δεδομένων.
Λέξεις Κλειδιά
Ανάκτηση πολυμεσικών δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό, Προστασία πολυμεσικών δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση των υποχρεωτικών εργασιών (κώδικας και εκτέλεση εφαρμογής, δοκίμιο, παρουσίαση) 60%, Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος 40%. Όλα τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών περιγράφονται στις εκφωνήσεις των εργασιών και επεξηγούνται στην αίθουσα. Τα κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού επίσης περιγράφονται στις τελευταίες διαλέξεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Edward Y. Chang, Foundations of Large-Scale Multimedia Information Management and Retrieval: Mathematics of Perception, Springer, 2011. 2. M. S. Lew, Principles of Visual Information Retrieval, Springer, 2001. 3. Διαφάνειες και υλικό σε ηλεκτρονική μορφή 4. E-books στα Αγγλικά
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. A.Tefas, N.Nikolaidis and I.Pitas, "Image Watermarking:Techniques and Applications" in The Essential Guide to Image Processing, 2009. 2. N. V. Boulgouris, Konstantinos N. Plataniotis,Evangelia Micheli-Tzanakou, "Biometrics: Theory, Methods, and Applications", 2009, Wiley-IEEE Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-03-2016