ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ / WEB INFORMATION MINING AND RETRIEVAL
ΚωδικόςNIS04
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθηνά Βακάλη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003487

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600111857
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πολύ καλό επίπεδο αγγλικών, εξοικείωση με εφαρμογές Ιστού.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση των προηγμένων εννοιών των Πληροφοριακών Συστημάτων του Διαδικτύου, αναγνώριση βασικών θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση πληροφοριών του Διαδικτύου, και τα μοντέλα αναπαράστασης του δεδομένων Παγκόσμιου Ιστού. Εκπαίδευση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών επικεντρωμένων στον Παγκόσμιο Ιστό και ειδικότερα στον Κοινωνικό Ιστό. Έμφαση στις εφαρμογές που σχετίζονται με ανάλυση δεδομένων Κοινωνικού Ιστού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διαχείρισης πληροφορίας και δεδομένων στα πλαίσια του Διαδικτύου. Τύποι δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό και πρότυπα αναπαράστασης τους. Δομή του Παγκόσμιου Ιστού και το μοντέλο γράφου. Μετρικές επίδοσης και χαρακτηρισμού του Παγκόσμιου Ιστού με τεχνικές ομαδοποίησης πληροφορίας. Νέες τεχνολογίες και νέα συνεργατικά περιβάλλοντα Παγκόσμιου Ιστού. Κοινωνικός Ιστός, κοινωνικά δίκτυα, Web 2.0 τεχνολογίες και ανάλυση πληροφορίας κοινωνικού Ιστού.
Λέξεις Κλειδιά
Δομές και φαινόμενα του Παγκόσμιου Ιστού, κοινωνικός Ιστός και κοινωνικά δίκτυα, διαχείριση πληροφορίας Ιστού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • ιστότοποι, δημοσιευμένες εργασίες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικού μαθήματος. Επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναρτήσεις, ανακοινώσεις προς φοιτητές. Ανάρτηση όλου υλικού (διαφάνειες, εργασίες, επιπλέον υλικό).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση692,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων391,3
Εκπόνηση μελέτης (project)391,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,3
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
2 Εργασίες (1 βιβλιογραφική ή μικρής υλοποίησης και 1 εκτενής προγραμματιστική 40% της βαθμολογίας (θα υπολογίζονται με την προϋπόθεση το γραπτό της τελικής εξέτασης να έχει αξιολογηθεί με τουλάχιστον 4.5/10) Γραπτές Εξετάσεις (60 % της βαθμολογίας) Τα παραπάνω κριτήρια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ Α. Βακάλη - Ζ. Παπαμήτσιου ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 2012 ΑΘΗΝΑ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-- Vakali, Athena; Jain, Lakhmi C (Eds.)New Directions in Web Data Management, Springer Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 331, 2011, • A. Vakali and G. Pallis : Web Data Management Practices, Idea Group Publishing, 2007. • B. Liu : Web Data Mining, Springer, 2007. • A. Abiteboul, P. Buneman, and D. Suciu, Data on the Web, Morgan-Kaufman, 1999. Εργασίες και ιστότοποι για υποστήριξη αντικειμένου νέων τεχνολογιών (ενδεικτικά): • Berners-Lee, Tim; James Hendler and Ora Lassila : The Semantic Web. Scientific American Magazine. • ProgrammableWeb: Mashups, APIs and the Web as Platform: http://www.programmableweb.com/ --------------- Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites by Peter Morville and Louis Rosenfeld, 2006. • Web 2.0: Concepts and Applications by Gary B. Shelly and Mark Frydenberg, 2010. • Christian Bizer, Tom Heath and Tim Berners-Lee (in press). Linked Data - The Story So Far. International Journal on Semantic Web and Information Systems, Special Issue on Linked Data. • Jon Kleinberg and Steve Lawrence, “ The Structure of the Web” http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/sci01.pdf • Raghu Ramakrishnan, Powering the New Web http://www.cs.usyd.edu.au/~adc2008/RRadc2008plenary.pdf
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-03-2016