ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ / VIRTUAL ENVIROMENTS AND GAMES ON THE WEB
ΚωδικόςIWW-02-06
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Νικολαΐδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000898

Πρόγραμμα Σπουδών: Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600111863
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις γραφικών & κινούμενων γραφικών. Γνώσεις προγραμματισμού (γραφικών και γενικότερα). Ευχέρεια στην μελέτη επιστημονικών κειμένων στα Αγγλικά.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
α) Μαθησιακοί στόχοι: Εμπέδωση των τεχνολογιών, τεχνικών και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας και προηγμένων τεχνικών γραφικών (συσκευές παρακολούθησης κίνησης και πλοήγησης σε εικ. περιβάλλοντα, οπτικές συσκευές εξόδου, δημιουργία τρισδιάστατου ηχητικού πεδίου,συσκευές ανάδρασης αφής και δύναμης, απτική απεικόνιση και υφή, υπολογισμός δύναμης ανάδρασης, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων κίνησης, διαχείριση μεγάλων γεωμετρικών μοντέλων, ιεραρχικές δομές χωρικών δεδομένων). Eκθεση σε προγραμματισμό εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας και προηγμένων γραφικών. Εξοικείωση με τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας και τις εφαρμογές τους σε τομείς όπως εκπαίδευση, ψυχαγωγία, τέχνη, επιστήμες. β) Δεξιότητες: Απόκτηση ικανότητας ανάπτυξης επιμέρους αλγορίθμων και χρήσης τεχνολογιών που εμπλέκονται σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας. Όξυνση αναλυτικών και προγραμματιστικών δεξιοτήτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορική αναδρομή. Συσκευές παρακολούθησης κίνησης, συσκευές πλοήγησης σε εικονικά περιβάλλοντα. Αρχές οπτικού συστήματος ανθρώπου, στερέοψη. Οπτικές συσκευές εξόδου. Ανθρώπινη ακοή και αντίληψη της θέσης ηχητικής πηγής. Δημιουργία τρισδιάστατου ηχητικού πεδίου. Συσκευές ανάδρασης αφής και δύναμης. Μοντελοποίηση φυσικών ιδιοτήτων, απτική απεικόνιση, απτική υφή, υπολογισμός δύναμης ανάδρασης. Καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων κίνησης. Διαχείριση μεγάλων γεωμετρικών μοντέλων, Level of Detail, κατάτμηση σε κελιά. Τεχνικές απλοποίησης και υποδιαίρεσης τριγωνικού πλέγματος. Ιεραρχικές δομές χωρικών δεδομένων και εφαρμογές τους στην εικονική πραγματικότητα. Επιτάχυνση απεικόνισης με χρήση τεχνικών culling. Γρήγορες τεχνικές ελέγχου τομών και επικαλύψεων. Βασικές τεχνικές απεικόνισης με τη χρήση εικόνων (Image based rendering).
Λέξεις Κλειδιά
Εικονική Πραγματικότητα, Προηγμένες Τεχνικές Γραφικών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διδακτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, χρήση του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ΠΗΛΕΑΣ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις842,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Φροντιστήριο421,4
Εκπόνηση μελέτης (project)692,3
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση που διαμορφώνει τον τελικό βαθμό κατά περίπου 50%, προγραμματιστικές εργασίες στις οποίες οι φοιτητές εξετάζονται προφορικά και διαμορφώνουν τον τελικό βαθμό κατά περίπου 50%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
G. Burdea, P. Coiffet, Virtual Reality Technology, 2nd edition, Wiley 2003 A Watt, F. Policarpo, 3D Games: Animation and Advanced Real-Time Rendering, Vol 2, Addison Wesley, 2003 T. Akenine Moller, E. Haines, Real-time Rendering, 2nd edition, A. K. Peters, LTD, 2002 (ή νεώτερη) Υλικό (π.χ άρθρα) που διανέμεται στους φοιτητές /Course material, e.g scientific papers.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
W.Sherman, A. Craig, Understanding Virtual Reality, Morgan Kaufmann, 2003 A Watt, F. Policarpo, 3D Games: Animation and Advanced Real-Time Rendering, Vol 1, Addison Wesley, 2003 D. Luebke, M. Reddy, J. Cohen, A. Varshney, B. Watson, R. Huebner, Level of Detail for 3D Graphics, Morgan Kaufmann, 2003
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-02-2016