Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών / Political Science Methodology
ΚωδικόςΠΕ101
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Σταυρακάκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001771

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΥποχρεωτικό1110
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΥποχρεωτικό1110
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΥποχρεωτικό1110
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600111887
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς αυτό το μάθημα αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες επιπέδων 7 και 8. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη, ένα κοινό για τους φοιτητές όλων των κατευθύνσεων και ένα εκτενέστερο στο οποίο χωρίζονται σε επιμέρους τμήματα. Ειδικότερα, μετά τη διάσπαση των τμημάτων μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σύνθετα μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν πλήθος εφαρμογών στην εξειδίκευση που ακολουθούν. Ολοκληρώνοντας επιτυχώς τον ενιαίο κύκλο οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει τις παρακάτω δεξιότητες και ικανότητες: Θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα ερευνητικό εγχείρημα στο πλαίσιο ενός ποιοτικού, ποσοτικού ή ιστορικού μεθοδολογικού προσανατολισμού. Θα έχουν την ικανότητα να αναζητούν, να αξιολογούν και να τεκμηριώνουν πηγές. Θα μπορούν να οργανώσουν μία κοινωνικο-επιστημονική έρευνα (βιβλιογραφική επισκόπηση, συνεντεύξεις, συναγωγή πρισμάτων, κ.λπ.). Θα είναι σε θέση να χειριστούν σύνθετα εννοιολογικά οπλοστάσια με σκοπό την κατανόηση, αξιολόγηση και σύνθεση θεωρητικών επιχειρημάτων. Θα έχουν την ικανότητα να μελετήσουν ένα οργανισμό και να αναγνωρίσουν τα τρέχοντα χαρακτηριστικά και τις μελλοντικές δυνατότητες. Θα μπορούν να κατανοούν τα βασικά στοιχεία μίας εμπειρικής/εννοιολογικής έρευνας και να κρίνουν τα ευρήματά που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων της.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα της «Μεθοδολογίας των πολιτικών επιστημών» απευθύνεται στους νεοεισερχόμενους φοιτητές όλων των κατευθύνσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και αποσκοπεί στην εξοικείωσή τους με τις ερευνητικές μεθόδους που θα τους χρειαστούν κατά την περίοδο των σπουδών τους, ιδίως κατά την συγγραφή των εργασιών τους και την ολοκλήρωση της διπλωματικής τους εργασίας. Το πρώτο μέρος του μαθήματος είναι κοινό για όλες τις κατευθύνσεις και επιχειρεί να θέσει με συνοπτικό τρόπο βασικά ζητήματα επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών και να παρουσιάσει με εύληπτο τρόπο τις βασικές μεθόδους της ποσοτικής, της ποιοτικής και της ιστορικής έρευνας. Επίσης, περιλαμβάνει ένα σεμινάριο με αντικείμενο την ακαδημαϊκή γραφή και τις προδιαγραφές της. Έτσι, επιτυγχάνεται η κάλυψη σημαντικού εύρους της μεθοδολογικής προβληματικής στις κοινωνικές επιστήμες. Επίσης, οι φοιτητές της κάθε κατεύθυνσης έρχονται σε επαφή με τις προκλήσεις και τους μεθοδολογικούς προσανατολισμούς των άλλων κατευθύνσεων και αποκτούν επαρκή γνώση του πεδίου της πολιτικής έρευνας στο σύνολό του. Κατόπιν, οι φοιτητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες, ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία έχουν ενταχθεί, και εξετάζουν επιμέρους ζητήματα των μεθόδων που επιστρατεύει κάθε ειδίκευση. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ Πολιτική ανάλυση & Διακυβέρνηση Delphi Διαδικτυακές έρευνες: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου για την διεξαγωγή πολιτικών ερευνών, η χρήση ανοικτού λογισμικού για την υλοποίηση πολιτικών διαδικτυακών ερευνών, απλή γραμμική παλινδρόμηση, πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, μη γραμμική παλινδρόμηση, κ.α. Ανάλυση με περισσότερες από δύο μεταβλητές (cluster analysis, πολλαπλή ανάλυση αντιστοιχιών κ.α). Πολιτική θεωρία και φιλοσοφία Αλήθεια και γνώση, αντικειμενικότητα και κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, ανάλυση και θεωρία, εξήγηση και ερμηνεία, παράδοξα της αιτιότητας. Επιμέρους μεθοδολογικά ζητήματα (ποιοτικές μέθοδοι): ιστορική πλαισίωση, η στροφή στο νόημα, η «γλωσσολογική στροφή», η σημασία του συναισθήματος, συνειδητές & ασυνείδητες διεργασίες. Ζητήματα εφαρμογών: νόημα και δομή του φιλοσοφικού επιχειρήματος, διαμόρφωση εννοιών και θεωρητικών σχημάτων, χειρισμός βιβλιογραφίας και ερευνητικού υλικού, ακαδημαϊκός λόγος & σύνταξη κειμένων. Πολιτική ιστορία και στρατηγικές σπουδές Αναζήτηση και χρήση των πηγών στην ιστορική έρευνα. Τι είναι μια πηγή. Διάκριση των πηγών σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Τα είδη των πηγών (γραπτά τεκμήρια, προφορικές μαρτυρίες, παραστατικές πηγές). Μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης των πηγών. Τι είναι το Αρχείο. Ζητήματα ερμηνείας των πηγών, η σχέση του ερευνητή με τις πηγές του: ο θετικισμός, η ερμηνευτική προσέγγιση, ο μεταμοντερνισμός.
Λέξεις Κλειδιά
έρευνα, μέθοδος, ποιοτική, ποσοτική, ιστορική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1555,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών812,9
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ποιοτικές μέθοδοι Berg, B.L. (2001) Qualitative Research Methods for the Social Sciences, Βοστώνη: Allyn& Bacon. Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2009) ‘Introduction: Expert Interviews – An Introduction to a New Methodological Debate’, στοBogner, A., Littig, B. &Menz, W. (επιμ.) Interviewing Experts, Χάμπσαιρ: Palgrave Macmillan. Bogner, A. & Menz, W. (2009) ‘The Theory-Generating Expert Interview: Epistemological Interest, Forms of Knowledge, Interaction’, στοBogner, A., Littig, B. &Menz, W. (επιμ.) Interviewing Experts, Χάμπσαιρ: Palgrave Macmillan. Bryman, Α. (1988) Quantity and Quality in Social Research, Λονδίνο: Routledge. Bryman, A. (2012) Social Research Methods, τέταρτη έκδοση, Οξφόρδη: Oxford University Press. Busse, G. (2003) ‘Leitfadengestόtzte, qualitative Telefoninterviews’ στοKatenkamp, O., Kopp, R. & Schrader, A. (επιμ) PraxishandbuchEmpirischeSozialforschung (Muenster u.a.: LIT). Christman, G.B. (2009) ‘Expert Interviews on the Telephone: A Difficult Undertaking’, στοBogner, A., Littig, B. &Menz, W. (επιμ.) Interviewing Experts, Χάμπσαιρ: Palgrave Macmillan. Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (επιμ.) (2000) Handbook of Qualitative Research,δεύτερηέκδοση, Thousand Oaks, CA: Sage. Fairclough, N. (2001) ‘Critical Discourse Analysis as a Method in Social Scientific Research’, στο Meyer, M. &Wodak, R. (επιμ.) Methods of Critical Discourse Analysis, Λονδίνο: Sage. Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (2003). ‘Η ανακάλυψη της βάσιμης θεωρίας’, στο Καλφόπουλος, Κ.Φ. (επιμ.) Η ποιοτική παράδοση στις κοινωνικές επιστήμες, Αθήνα: Νήσος. HammersleyM., (2013) WhatisQualitativeResearch?,Λονδίνο: Bloomsbury. Howarth, D. & Stavrakakis, Υ. (2000) ‘Introducing Discourse Theory and Political Analysis’, στοHowarth, D., Norval, Al. & Stavrakakis, Y. (επιμ.) Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies and Social Change, Manchester &ΝέαΥόρκη: Manchester University Press - St Martin’s Press. Ιωσηφίδης, Θ. & Σπυριδάκης, Μ. (επιμ.) (2006) Ποιοτική κοινωνική έρευνα: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση δεδομένων, Αθήνα: Κριτική. Kuhn, T.S. (1962) The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press. Legard R., Keegan J. & Wart, K. (2003) ‘In-depth Interviews’, στο Ritchie, J. & Lewis, J. (επιμ.) Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers, Λονδίνο: Sage. Λάζος, Γ. (1998) Το πρόβλημα της ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Παπαζήσης. Λυδάκη, Α. (2012) Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας (νέα έκδοση συμπληρωμένη), Αθήνα: Καστανιώτης. Mason, J. (2008) Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Meyer, M. (2001) ‘Between Theory, Method, and Politics: Positioning of the Approaches to CDA’, στο Meyer, M. &Wodak, R. (επιμ.) Methods of Critical Discourse Analysis, Λονδίνο: Sage. Phillips, L. & Jorgensen, M. (2002) Discourse Analysis as Theory and Method, Λονδίνο: Sage. Potter, J. & Hepburn, A. (2005) ‘Qualitative Interviews in Psychology: Problems and Possibilities’, Qualitative Research in Psychology, 2(4), 281–307. Πούρκος , Α.Μ. (2010α) «Η έννοια της θεωρίας και ο ρόλος της στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών: Οι ‘κρίσεις’ και τα βασικά ‘παραδείγματα’», στο Πούρκος, Α.Μ. & Δαφέρμος, Μ. (επιμ.) Ποιοτική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες: Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα, Αθήνα: Τόπος. Πούρκος, Α.Μ. (2010β) «Η διαμάχη μεταξύ ποιοτικής κα ποσοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες: Διερευνώντας τις προοπτικές στη μεθοδολογία και τον ερευνηντικό σχεδιασμό», στο Πούρκος, Α.Μ. & Δαφέρμος, Μ. (επιμ.) Ποιοτική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες: Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα, Αθήνα: Τόπος. Πούρκος, Α.Μ. & Δαφέρμος, Μ. (επιμ.) (2010) Ποιοτική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες: Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα, Αθήνα: Τόπος. Ritchie J. (2003) ‘The Applications of Qualitative Methods to Social Research’, στο Ritchie, J. & Lewis, J. (επιμ.) Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers, Λονδίνο: Sage. Ritchie J., Lewis, J. & Gillian, E. (2003) ‘Designing and Selecting Samples’, στο Ritchie, J. & Lewis, J. (επιμ) Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers, Λονδίνο: Sage. Schostak, J. (2006) Interviewing and Representation in Qualitative Research, Νέα Υόρκη: Open University Press. Seidman, I. (2006) Interviewing as Qualitative Research. A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences, Νέα Υόρκη: Irving Teachers College Press. Snape, D. & Spencer, L. (2003) ‘The Foundations of Qualitative Research’, στο Ritchie, J. & Lewis, J. (επιμ.) Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers, Λονδίνο: Sage. Talja, S. (1999) ‘Analyzing Qualitative Interview Data: The Discourse Analytic Method’, Library &Information Science Research, 21(4), 459–477. Thompson, C.B. & Walker, B.L. (1998) ‘Basics of Research (Part 12): Qualitative Research’, Air Medical Journal, 17(2), 65-70. Τσιώλης, Γ. (2014) Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα, Αθήνα: Κριτική. Φραγκιαδάκη Ε. (2010) «Θεμελιωμένη θεωρία: Ανασκόπηση των σύγχρονων προσεγγίσεων και μεθοδολογικά ζητήματα», στο Πούρκος, Α.Μ. & Δαφέρμος, Μ. (επιμ.) Ποιοτική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες: Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα, Αθήνα: Τόπος. Ιστορικές μέθοδοι Ανδριάκαινα Ελένη, Πέραν του Θετικισμού και του μεταμοντερνισμού. Δοκίμια στην ιστορική κοινωνιολογία, Αθήνα 2009. Ασδραχάς Σπ., Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία: Πραγματικότητες και προοπτικές, Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήμων, Αθήνα 1982. Δημαράς Κ. Θ. - Σβορώνος Ν., Η μέθοδος της ιστορίας: Ιστοριογραφικά και αυτοβιογραφικά σχόλια, Άγρα, Αθήνα 1995. Ίγκερς Γκέοργκ, Η Ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα. Από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην πρόκληση του μεταμοντερνισμού, Νεφέλη, Αθήνα 1999. Λε Γκοφ Ζακ - Νορά Πιέρ, Το έργο της ιστορίας, 3 τόμοι, εκδόσεις Ράππα, Αθήνα 1975. Κόκκινος Γ., Από την Ιστορία στις Ιστορίες, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998. Τσίχλη Αρώνη - Καίτη, Ιστορικές σχολές και μέθοδοι. Εισαγωγή στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 2008. Bloch M., Απολογία για την Ιστορία. Το επάγγελμα του Ιστορικού, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 1994. Braudel F., Mελέτες για την Ιστορία, Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήμων, Αθήνα 1987. Burke Peter, Αυτοψία: Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών, Αθήνα 2003. Cannadine D. (επιμ.), Τι είναι ιστορία σήμερα;, Νήσος, Αθήνα 2007. Carr E. H., Τι είναι Ιστορία. Σκέψεις για τη θεωρία της ιστορίας και το ρόλο του ιστορικού, Γνώση, Αθήνα 1999. Chartier R. - La Capra D. - White H., Διανοητική Ιστορία. Όψεις μιας σύγχρονης συζήτησης, ΕΜΝΕ - Μνήμων, Αθήνα 1996. Dosse F., Η ιστορία σε ψίχουλα, Παν. Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2000. Duby G., H Ιστορία συνεχίζεται, Ολκός/Μικρή Άρκτος, Αθήνα 1995. Encyclopédie de la Pléiade, Ιστορία και μέθοδοί της, 4 τόμοι, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1981. Ferro M., Η Ιστορία υπό επιτήρηση, Νησίδες, Σκόπελος 1999. Ferro M., Τα ταμπού της ιστορίας, Μεταίχμιο, Αθήνα 2003. Gadamer H.-G., Το πρόβλημα της ιστορικής συνείδησης, Ίνδικτος, Αθήνα 1998. Goff J. Le, Ιστορία και μνήμη, Νεφέλη, Αθήνα 1998. Hodder I., Διαβάζοντας το παρελθόν, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2002. Koselleck R., Wehler H.-U. κ.ά., Αναζητήσεις της νεότερης γερμανόφωνης ιστοριογραφίας, Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήμων, Αθήνα 2000. Marwick A., Εισαγωγή στην Ιστορία, The Open University, Αθήνα 1985. Momigliano A., Τα κλασικά θεμέλια της σύγχρονης ιστοριογραφίας, Πατάκης, Αθήνα 2006. Nisbet R., Κοινωνική αλλαγή και Ιστορία, Γνώση, Αθήνα 1995. Noiriel G., Τι είναι η σύγχρονη ιστορία;, Gutenberg, Αθήνα 2005. Plumb J. H., Ο θάνατος του παρελθόντος, Μεταίχμιο, Αθήνα 2007. Ποσοτικές μέθοδοι Achen, C. H., & Shively, W. P. (1995). Cross-level inference. Chicago; London: University of Chicago Press. Aldous, J. M. και R. J. Wilson (2000) Graphs and Applications: An Introductory Approach, Springer Verlag. Anderson, J., Andreadis, I., Dumont, P., De Angelis, A., Fivas, J., Fossen, T., ... & Ladner, A. (2014). Matching Voters with Parties and Candidates: Voting Advice Applications in Comparative Perspective. ECPR Press. Anderson, T. W. & Finn, J. D., (1996). The New Statistical Analysis of Data, Νέα Υόρκη, Springer. Berk, K. N. & Carey, P. (2000) Data Analysis with Microsoft Excel, Pacific Grove, Duxbury Presσ. Biggs, N. L. (1990) Discrete Mathematics, Oxford Science Publications,. Couper M. (2008) Designing effective web surveys Cambridge University Press Cambridge, UK D. J. Bartholomew, F. Steele, I. Moustaki, J. I. Galbraith (2007) Ανάλυση πολυµεταβλητών δεδομένων για κοινωνικές επιστήμες, Επίκεντρο. Grinstead, C. M. και J. L. Snell, (1997) Introduction to Probability, American Mathematical Society. Javeau, C. (1996) Η έρευνα µε ερωτηματολόγιο, Tυπωθήτω. King, G. (1997). A solution to the ecological inference problem: Reconstructing individual behavior from aggregate data. Princeton, N.J.: Princeton University Press. King, G., Tanner, M. A., & Rosen, O. (2004). Ecological inference: New methodological strategies. Cambridge ; New York: Cambridge University Press. Norusis, (2005) Οδηγός ανάλυσης δεδομένων µε το SPSS, Κλειδάριθµος. Paulos, J.Α. (1996) A Mathematician Reads the Newspaper, Turtleback Books-Demco Media. Sue, V. M., & Ritter, L. A. (2012). Conducting online surveys. Sage. Thousand Oaks, CA, USA Αγγελής, E. και Γ. Mπλέρης (2003) Διακριτά μαθηματικά, Tζιόλα,. Καλαµατιανού, A. (2003) Κοινωνική στατιστική, Aθήνα, Παπαζήσης, 2003. Καραπιστόλης, Δ. (2001) Ανάλυση δεδομένων και έρευνα αγοράς, Ανικούλας. Μπαγιάτης, Κ., Μωϋσιάδης, Χ., Τσάντας, Ν., Χατζηπαντελής, Θ. (2005) H ανάλυση δεδομένων µε τη χρήση στατιστικών πακέτων, Ζήτη. Παπαδηµητρίου, Γ. (2007) Η ανάλυση δεδομένων, Tυπωθήτω. Χατζηπαντελής, Θ, & Ι. Ανδρεάδης (2005) Μαθηματικά στις Πολιτικές Επιστήμες, Εκδόσεις Ζήτη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-03-2017