Εκκλησιαστική Γραμματεία και πνευματικός βίος των Σλάβων (Ι) (Πρώιμη περίοδος)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκκλησιαστική Γραμματεία και πνευματικός βίος των Σλάβων (Ι) (Πρώιμη περίοδος) / Church litrature and spirtual life of the Slavs (Ι)
Κωδικός2120
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΗλίας Ευαγγέλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005407

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκκλησιαστική Γραμματεία και πνευματικός βίος των Σλάβων (Ι) (Πρώιμη περίοδος)
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600111969
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές του Α΄ Εξαμήνου του Π.Μ.Σ. έρχονται σε επαφή και γνωρίζουν διάφορες πτυχές της πρώιμης εκκλησιαστικής γραμματείας και του πνευματικού βίου των σλαβικών λαών ξεκινώντας από την περίοδο που προηγείται του εκχριστιανισμού και συνεχίζοντας με την περίοδο του εκχριστιανισμού των Σλάβων και την ένταξή τους στο πνευματικό και πολιτισμικό πλαίσιο του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Οι φοιτητές γνωρίζουν τα αρχαιότερα μνημεία του σλαβικού γραπτού λόγου, που χρονολογούνται από την περίοδο αυτή και στα οποία αποτυπώνονται και οι παλαιότερες εκφράσεις του πολιτισμού τους. Παράλληλα οι φοιτητές ενημερώνονται για τα ειδικά ζητήματα που αφορούν την ιστορία και την εξέλιξη της σλαβολογικής έρευνας, καθώς και για τη βασική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
Λέξεις Κλειδιά
Εκκλησιαστική Γραμματεία, Πνευματικός βίος, Σλάβοι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων114
Φροντιστήριο13
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150
Σύνολο303
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-09-2016