ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / SOLID STATE PHYSICS
ΚωδικόςΜΦΥ664
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη Παλούρα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003384

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600112074
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να συνδέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά επιμέρους φυσικών φαινομένων. Να μάθουν να μελετουν φαινόμενα ολοκληρωμένα καιόχι αποσπασματικά. Να συνδέσουν τη θεωρία με καθημερινές συσκευές. Να εξασκηθούν σε πρώτο στάδιο ποιοτικής έρευνας και σύζευξη με τη θεωρία. Να εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η έννοια του χημικού δεσμού στα Στερεά, Ομοιοπολικός & ετεροπολικός δεσμός. Δυναμική των ατόμων σε κρυσταλλικά υλικά. Θερμικές Ιδιότητες στερεών & ειδική θερμότητα. Ελεύθερο ηλεκτρόνιο σε φρέαρ δυναμικού, αέριο Fermi σε Τ=0,Στατιστική Fermi, ηλεκτρονική ειδική θερμότητα στα μέταλλα Ηλεκτρονική δομή Στερεών : Ιδιότητες συμμετρίας, Θεώρημα Bloch, σχεδόν ελεύθερο ηλεκτρόνιο, Ισχυρά συνδεδεμένο ηλεκτρόνιο, παραδείγματα ηλεκτρονικών δομών, πυκνότητα καταστάσεων σε κρυσταλλικά και άμορφα υλικά. Κίνηση ηλεκτρονίων και φαινόμενα μεταφοράς : ενεργός μάζα, έννοια οπής, σκέδαση ηλεκτρονίων. Εξίσωση Boltzmann και χρόνος ηρέμησης, ηλεκτρική αγωγιμότητα μετάλλων, θερμοηλεκτρικό φαινόμενο. Οπτικές ιδιότητες Υλικών : Διηλεκτρική συνάρτηση, απορρόφηση της ΗΜ-ακτινοβολίας, διηλεκτρική συνάρτηση αρμονικού ταλαντωτού, εγκάρσιοι και διαμήκεις τρόποι δόνησης, επιφανειακά κύματα σε διηλεκτρικά. Τοπικό πεδίο, πολωσιμότητα, ελεύθερο ηλεκτρόνιο, διαταινιακές μεταπτώσεις, εξιτόνια, διηλεκτρικές απώλειες. Ημιαγωγοί : Ηλεκτρονική δομή βασικών ημιαγωγών, πυκνότητα φορέων σε ενδογενείς ημιαγωγούς, προσμείξεις, αγωγιμότητα ημιαγωγών, μηχανισμοί σκέδασης στους ημιαγωγούς.
Λέξεις Κλειδιά
δυναμική του πλέγματος, οπτικές ιδιότητες στερεών, ηλεκτρικές ιδιότητες στερεών, ηλεκτρονικές ιδιότητες στερεών, μετάλλων, μονωτών & ημιαγωγών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλία Φυσικής στερεάς κατάστασης από τη διεθνή βιβλιογραφία
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-11-2015