ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / RADIOCOMMUNICATIONS LABORATORY
ΚωδικόςΜΗΦ738
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000112

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600112094
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις θεωρίας κεραιών και μικροκυμάτων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση και εμπειρία σχεδίασης κεραιών και μικροκυματικών κυκλωμάτων με Η/Υ (CAD). Απόκτιση γνώσης και εμπειρίας σε θέματα και μεθοδολογίες για τoν υπολογισμό κάλυψης ισχύος μεγάλης κλιμακας από σταθμούς-κεραίες βάσεων δικτύων κινητών επικοινωνιών. Γνώση και εμπειρία μετρήσεων EMC, δορυφορικών και επίγειων ραδιοδικτύων και μικροκυματικών διατάξεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητα 1 (16 Ώρες): Εργαστηριακές ασκήσεις CAD κεραιών - Σύνθεση και προσομοίωση στοιχειοκεραιών για συστήματα ραδιοεπικοινωνιών FM και UHF - Σύνθεση και προσομοίωση κεραιών για δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Εκτίμηση κάλυψης μεγάλης κλίμακας - Σύνθεση και προσομοίωση μικροταινιακών κεραιών για σταθερούς και κινητούς σταθμούς επικοινωνίας - Σύνθεση και προσομοίωση ευρυζωνικών κεραιών Ενότητα 2 (8 Ώρες): Εργαστηριακές ασκήσεις CAD μικροκυματικών κυκλωμάτων - Σύνθεση και προσομοίωση μικροταινιακών κυκλωμάτων: φίλτρων, κατευθυντικών συζευκτών, διαχωριστών ισχύος, υβριδικών δακτυλίων, ενισχυτών Ενότητα 3 (16 Ώρες): Πειραματικές Εργαστηριακές ασκήσεις - Μέτρηση παραμέτρων σκέδασης RF κυκλωμάτων με αναλυτή κυκλωμάτων (VNA) - Λήψη και μέτρηση δορυφορικών σημάτων - Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας στις περιοχές FM, VHF, UHF - Μελέτη συστημάτων κυματοδήγησης στη συχνοτική περιοχή 8-12GHz (X-band) - Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Xρήση εξειδικευμένων λογισμικών σχεδίασης και μελέτης κεραιών και μικροκυματικών διατάξεων. Χρήση μαθηματικών πακέτων. Όργανα μετρήσεων και πειραματικές διατάξεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση502
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο1255
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,6
Σύνολο2158,6
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εργαστηριακές Σημειώσεις, Εγχειρίδια χρήσης του λογισμικού και του εργαστηριακού εξοπλισμού και Application Notes Laboratory Notes, User manuals for software and laboratory equipment and Application notes
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-02-2018