ΚΕΡΑΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΕΡΑΙΕΣ / ANTENNAS
ΚωδικόςΜΗΦ706
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000108

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) (2016-2018)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ηλεκτρονική Τεχνολογία ΤηλεπικοινωνιώνΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης219

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΕΡΑΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600112355
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προχωρημένες γνώσεις ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας, μαθηματικών. Επιθυμητή η γνώση προγραμματισμού και λογισμικών του εμπορίου σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατάρτηση των σπουδαστών στη θεωρητική ανάλυση και μελέτη καθώς και στη σύνθεση και τις μεθόδους υλοποίησης κεραιών που εξυπηρετούν σύγχρονα ασύρματα συστήματα επικοινωνιών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητα 1η -Εισαγωγή (3 ώρες) _Τύποι κεραιών και εφαρμογές τους _Γραμμικές διπολικές κεραίες(επίλυση εξισώσεων Maxwell, _Δείκτες λειτουργίας κεραιών) _Κεραίες στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, Radar Ενότητα 2η-Μέθοδοι σχεδίασης στοιχειοκεραιών(8 ώρες): _Ομοιόμορφες _Dolph-Chebyshev _Fourier _Μ. Oρθοκανονικοποίησης _Woodward-Lawson _Fractal Ενότητα 3η-Κεραίες ευρείας ζώνης (3 ώρες): Eλικοειδείς, δικωνικές, δισκοκωνικές, σπειροειδείς, λογαριθμικές Ενότητα 4η - Κεραίες ανοίγματος (3 ώρες): Χοάνες, Παραβολικοί ανακλαστήρες ΑΣΚΗΣΕΙΣ (2 ώρες) Ενότητα 5η - Μικροταινιακές κεραίες(8 ώρες) _Στοιχεία δομής μικροταινιακών συστημάτων. _Θεωρητική ανάλυση α) πρότυπο γραμμής μεταφοράς β) πρότυπο αντηχείου γ) μέθοδος πλήρους κυματικής ανάλυσης. _Μικ. Κεραίες ευρείας ζώνης. _Μικ. Κεραίες με πολυσυχνοτική λειτουργία _Μικ. Κεραίες για σταθμούς βάσης και φορητές συσκευές κινητών συστημάτων επικοινωνιών _Τυπωμένες Μικ. Κεραίες για συστήματα RFID. ΑΣΚΗΣΕΙΣ (8 ώρες) Ενότητα 6η - Διάδοση σήματος σε περιβάλλον κινητών επικοινωνιών(4 ώρες): _Απώλεια διαδρομής και διάλειψη μεγάλης κλιμακας _Πολλαπλή διαδρομή και διάλειψη μικρής κλίμακας _Κεραίες και τεχνικές διαφοροποίησης σήματος σε συστήματα κινητών επικοινωνιών: Διαφοροποίηση χώρου, Διαφοροποίηση πόλωσης, Διαφοροποίηση χρόνου, Διαφοροποίηση συχνότητας. _Μέθοδοι σύνθεσης διαφοροποιημένων σημάτων: SNR Selection Combining , Switched Combining , Equal - gain combining, Maximum ratio combining _Συστήματα ευφυών κεραιών: στοιχειοκεραίες μεταγωγής δέσμης, προσαρμοζόμενες κεραίες
Λέξεις Κλειδιά
Κεραίες, στοιχειοκεραίες, παραβολικοί ανακλαστήρες, κεραίες χοάνης, μικροταιναικές κεραίες, συστήματα RFID, RADAR, ευρυζωνικές κεραίες, ευφυείς κεραίες, Fractal κεραίες, κινητές επικοινωνίες, μεθοδοι διαφοροποίησης σήματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσίαση θεωρίας και ασκήσεων με λογισμικό POWER POINT. Xρήση λογισμικών μαθηματικών και λογισμικών σχετικών με το περιεχόμενο του μαθήματος για την ανάπτυξη, σε πραγματικό χρόνo, παραδειγμάτων εφαρμογής της θεωρίας καθώς και επίλυσης ασκήσεων κατηγορίας project
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1506
Φροντιστήριο753
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο2259
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. C.A. Balanis, Antenna theory, 3rd ed., John Wily & Sons, New Jersey, 2005 2. Th., A. Milligan, Modern Antenna Design, 2nd ed. , John Wily & Sons, New Jersey, 2005 3. J.N. Sahalos, Orthogonal Methods for Array Synthesis, John Wily & Sons , W. Sussex, 2006 4. S. R. Saunders and A.A. Zavala, Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2nd ed., John Wily & Sons , W. Sussex, 2007. 5. K. Siakavara (2011). Methods to Design Microstrip Antennas for Modern Applications, Microstrip Antennas, Nasimuddin Nasimuddin (Ed.), ISBN: 978-953-307-247-0, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/methods-to-design-microstrip-antennas-for-modern-applications 6. Teaching lectures' presentations in electronic form.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-02-2018