ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ / SEMINAR IN NUMISMATICS
ΚωδικόςΑΚΛ305
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004601

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2015-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600112958
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Θα ήταν χρήσιμο να έχει κατοχυρωθεί το ΑΚΛ 214: Οικονομία-Νομισματική.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια γενική γνώση της εξέλιξης της επιστήμης της Νομισματικής από την Αναγέννηση έως την ψηφιακή εποχή, και θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της μέσω ασκήσεων ταύτισης, περιγραφής και καταγραφής αρχαίων νομισμάτων. Θα διερευνήσουν διάφορες όψεις του ελληνιστικού κόσμου και της Ρώμης μέσα από την εκπόνηση εργασιών που θα αφορούν σε θέματα νομισματικής παραγωγής, εικονογραφίας και κυκλοφορίας. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, περιγράφουν και να καταγράφουν αρχαία νομίσματα καθώς και να τα χρησιμοποιούν ως πηγές πληροφόρησης για τη μελέτη και ερμηνεία της αρχαίας οικονομίας, κοινωνίας, ιδεολογίας, θρησκείας και τέχνης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η Νομισματική, η μελέτη των νομισμάτων και των νομισματόμορφων αντικειμένων, αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο των ανθρωπιστικών επιστημών και ουσιαστικό εργαλείο για τη διερεύνηση αρχαιολογικών και ιστορικών ζητημάτων. Το μάθημα παρουσιάζει την εξέλιξη της συγκεκριμένης επιστήμης από την Αναγέννηση έως την ψηφιακή εποχή και αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τη μεθοδολογία της μέσω ασκήσεων ταύτισης, περιγραφής και καταγραφής αρχαίων νομισμάτων. Επιπλέον, εξετάζει διάφορες όψεις του ελληνιστικού κόσμου και της Ρώμης χρησιμοποιώντας τη μαρτυρία των νομισμάτων. Οι εργασίες που θα εκπονηθούν θα αφορούν σε θέματα νομισματικής παραγωγής, εικονογραφίας και κυκλοφορίας στον αρχαίο κόσμο κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Εβδομάδα 1: Το αντικείμενο και η εξέλιξη της Νομισματικής από την Αναγέννηση έως την ψηφιακή εποχή. Το Νομισματικό Μουσείο. Εβδομάδα 2: Νομισματική και Αρχαιολογία. Νομισματική και Ιστορία. Εβδομάδα 3: Ο Ελληνιστικός κόσμος και η Ρώμη: Νομισματοκοπίες των ελληνιστικών κρατών. Πρακτική άσκηση με νομίσματα του Μουσείου Εκμαγείων. Εβδομάδα 4: Ο Ελληνιστικός κόσμος και η Ρώμη: Η νομισματοκοπία της Ρώμης κατά την ρεπουμπλικανική περίοδο. Πρακτική άσκηση με νομίσματα του Μουσείου Εκμαγείων. Εβδομάδα 5: Στοιχεία της αρχαίας ελληνικής Νομισματικής: Η σημασία των θησαυρών, των επικοπών και των επισημάνσεων. Πρακτική άσκηση με νομίσματα του Μουσείου Εκμαγείων. Εβδομάδα 6: Παρουσιάσεις φοιτητών: Περιγραφή και σχολιασμός νομισμάτων Εβδομάδα 7: Παρουσιάσεις φοιτητών: α) Περιγραφή και σχολιασμός νομισμάτων, β) Εργασίες. Εβδομάδα 8: Παρουσιάσεις φοιτητών: α) Περιγραφή και σχολιασμός νομισμάτων, β) Εργασίες. Εβδομάδα 9: Παρουσιάσεις φοιτητών: α) Περιγραφή και σχολιασμός νομισμάτων, β) Εργασίες. Εβδομάδα 10: Παρουσιάσεις φοιτητών: α) Περιγραφή και σχολιασμός νομισμάτων, β) Εργασίες. Εβδομάδα 11: Παρουσιάσεις φοιτητών: α) Περιγραφή και σχολιασμός νομισμάτων, β) Εργασίες. Εβδομάδα 12: Παρουσιάσεις φοιτητών: α) Περιγραφή και σχολιασμός νομισμάτων, β) Εργασίες. Εβδομάδα 13: Επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο.
Λέξεις Κλειδιά
νομισματική, νόμισμα, νομισματοκοπία, νομισματικοπείο, θησαυρός, κυκλοφορία, οικονομία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία και παρουσίαση: 80% Ασκήσεις: 20%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλιογραφία: (1). Burnett, A.M. Coinage in the Roman World. London, 1987. (2). Burnett, A.M. Interpreting the Past: Coins. London, 1991. (3). Carradice, I. – Price, M.J. Coinage in the Greek World. London, 1988. (4). Casey, J. Understanding Ancient Coins. An Introduction for Archaeologists and Historians. London, 1986. (5). Crawford, M.H. «Numismatics». Στο M.H. Crawford (επιμ.). Sources for Ancient History. Cambridge, 1983: 185-233. (6). Crawford, M.H. Coinage and Money under the Roman Republic. Italy and the Mediterranean Economy. London, 1985. (7). Grierson, P. Numismatics. Oxford, 1975. (8). Harl, K.W. Civic Coins and Civic Politics in the Roman East. Berkeley, 1987. (9). Howgego, C. Η αρχαία ιστορία μέσα από τα νομίσματα. Μετάφραση: Μ. Ζαχαριάδου. Αθήνα, 2009. [Τίτλος πρωτοτύπου: Ancient History from Coins. London / New York, 1995]. (10). Howgego, C. – Heuchert, V. – Burnett, A. (επιμ.). Coinage and Identity in the Roman Provinces. Oxford, 2005. (11). Jenkins, G.K. Ancient Greek Coins. London, 1990. (12). Meadows, A. – Shipton, K. (επιμ.). Money and its Uses in the Ancient Greek World. Oxford, 2001. (13). Melville-Jones, J.R. Testimonia Numaria: Greek and Latin Texts Concerning Ancient Greek Coinage. Vol. I: Texts and Translations. London, 1993. (14). Mørkholm, O. Early Hellenistic Coinage. Cambridge, 1991. (15). Nicolet-Pierre, H. Numismatique grecque. Paris, 2002. (16). Price, M.J. The Coinage in the Name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus. A British Museum Catalogue. Zurich / London, 1991. (17). Thompson, M. – Mørkholm, O. – Kraay, C.M. (επιμ.). An Inventory of Greek Coin Hoards. New York, 1973. Ιστότοποι: (1). Sylloge Nummorum Graecorum: http://www-cm.fitzmuseum.cam.ac.uk/coins/sng/ (2). Αρχεία καταλόγων δημοπρασιών νομισμάτων: http://www.coinarchives.com
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-11-2013