ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / RESEARCH METHODOLOGY-ACADEMIC WRITING-STATISTICS
ΚωδικόςΣΤ.1.227
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑργύριος Κυρίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000289

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600113336
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων σε ζητήματα μεθοδολογίας έρευνας και στατιστικής όπως και η ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνογραφίας και εκπαιδευτικής έρευνας
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Επιστημολογικές παρατηρήσεις για την επιστημονική έρευνα. Κατηγοριοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων. Προσανατολισμός στη βιβλιοθήκη, Στρατηγικές αναζήτησης, επεξεργασίας και οργάνωσης του επιστημονικού υλικού. Αρχές γραπτής σύνθεσης και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών. Μεθοδολογία έρευνας. Η εκπαιδευτική έρευνα διερευνά φαινόμενα και προβλήματα που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης. Ο χώρος αυτό επιτρέπει διαφορετικές επιστημονικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής έρευνας μέσα από την προβληματική σχετικά με τις πιθανές προσεγγίσεις και την επιλογή και διαμόρφωση κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων. Στο μάθημα παρουσιάζονται μοντέλα ανάλυσης ερευνητικών θεμάτων, τρόπο και μέσα συλλογής εμπειρικών δεδομένων όπως και μέθοδοι διερεύνησης των αποτελεσμάτων. Στατιστική Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστικής: Κατανομές συχνοτήτων, Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διασποράς, Δείκτες Συσχέτισης και τεστ x2
Λέξεις Κλειδιά
εκπαιδευτική έρευνα, τεχνογραφία, στατιστική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνεις και υλικό Επικοινωνία με μειλ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις36
Εργαστηριακή Άσκηση14
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμπληρώνονται σταδιακά επτά επι μέρους εργασίες και πραγματοποιείται μία μικρή επιστημονική έρευνα που παραδίδεται ως τελική εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg. ή Μπουρλιάσκος, Β. (2010). Πως γράφεται μια επιστημονική εργασία. Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Bell, j. (1999). Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας. Gutenberg; - Howard K. & Sharp J.A. (1996). H επιστημονική μελέτη. Aθήνα: Gutenberg - Ζούμας, Ε. (1995). Έτσι δουλεύουμε επιστημονικά. Πουρναράς Π. Σ - Koen, L & Manion, L. (1993). Mεθοδολογία Eκπαιδευτικής Έρευνας. Aθήνα: Eκδ. Έκφραση (1997) - Μπέλλας Θ. (1998). Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-06-2013