ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ / DEVELOPMENTALLY APPROPRIATE PRACTICE FOR PRESCHOOL-AGED CHILDREN
ΚωδικόςΕΠ.2.038
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Παυλή κορρέ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003406

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 86
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΠροσανατολισμούΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600113398
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τις αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές για παιδιά προσχολικής ηλικίας και από τις εισηγήσεις της διδάσκουσας και τη συζήτηση που λαμβάνει χώρα στην τάξη, να αποκτήσουν γνώσεις, να δημιουργήσουν απόψεις και να ανταλλάξουν ιδέες αφενός για θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των μικρών παιδιών και αφετέρου για τις αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές στην προσχολική ηλικία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές στα προγράμματα προσχολικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 0-6 ετών. Οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου με βάση αυτές. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων με βάση αφενός τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου και αφετέρου τις αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές. Ρόλος του παιδιού, του παιδαγωγού, των γονέων και της κοινότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία ενός νηπιαγωγείου που υιοθετεί τις αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές.
Λέξεις Κλειδιά
Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές, προσχολική αγωγή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Παρουσίαση θεματικών περιοχών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία και παρουσιάσεις στην τάξη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Bredekamp, S. & Copple, C. (εισ./επιμ. Ε. Ντολιοπούλου) (2011). Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές μέθοδοι στην προσχολική ηλικία. Αθήνα: Πεδίο. 2) Ντολιοπούλου, Ε (2005). Η εφαρμογή της μεθόδου project σε ελληνικά νηπιαγωγεία. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αυγητίδου, Σ. (2008) (επιμ.). Συνεργατική μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση: Έρευνα και εφαρμογές.Αθήνα: Gutenberg. Bredekamp, S. & Copple, c. (1998). Καινοτομίες στην προσχολικήε εκπαίδευση: Αναπτυξαικά κατάλληλες πρακτικές στα προσχολικά προγράμματα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κακανά, Δ. (2003). Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων στην προσχολική ηλικία. Θεσ/νίκη: Αφοί Κυριακίδη. Κακανά, Δ. (2008). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεσ/νίκη: Αφοί Κυριακίδη. Κακανά, Δ. & Σιμούλη, Γ. (2008) (επιμ.). Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Επίκεντρο. Μουμουλίδου, Μ. (2006). Η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός. Μουμουλίδου, Μ. Ρεκαλίδου, Γ. (2010). Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός. Ντολιοπούλου, Ε (2011). Το ολοήμερο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και σε 12 άλλες χώρες. Αθήνα: Πεδίο. Πατινιώτης, Ν. (2005). Το ολοήμερο νηπιαγωγείο. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός. Pronin- Fromberg, D. (2000). Το ολοήμερο νηπιαγωγείο. Αθήνα: Eκδ. Οδυσσέας. Τ.Ε.Π.Α.Ε & ΟΜΕΡ (2003). Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-10-2014