ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / CONTEMPORARY TRENDS IN PRESCHOOL EDUCATION
ΚωδικόςΥΒ.1.008
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Παυλή κορρέ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003383

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 107
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600113440
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές να πληροφορηθούν για τις σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής και από τις εισηγήσεις της διδάσκουσας και τη συζήτηση που λαμβάνει χώρα στην τάξη να αποκτήσουν γνώσεις, να δημιουργήσουν απόψεις και να ανταλλάξουν ιδέες για θεμελιώδη ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας τον 21ο αιώνα. Επίσης, οι φοιτητές να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης (ιστορική αναδρομή, στόχοι, χώρος, ρόλος παιδιών και παιδαγωγού, υλικά και δραστηριότητες, ενδεικτικό ημερήσιο πρόγραμμα, κριτική αξιολόγηση) και από τις εισηγήσεις της διδάσκουσας και τη συζήτηση που λαμβάνει χώρα στην τάξη να αποκτήσουν γνώσεις, να δημιουργήσουν απόψεις και να ανταλλάξουν ιδέες για τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων κατάλληλων για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσίαση και κριτική ανάλυση των σύγχρονων τάσεων της προσχολικής αγωγής, όπως η βιωματική προσέγγιση της μάθησης, η προσέγγιση των δημοτικών προσχολικών κέντρων του Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, η θεωρία του Vygotsky και η εφαρμογή της στην προσχολική αγωγή, οι αναπτυξιακά κατάλληλες και ακατάλληλες πρακτικές μέθοδοι, η θεωρία του Gardner για την πολλαπλή νοημοσύνη και η προσέγγιση για την προσχολική αγωγή που απορρέει απ’ αυτήν, τα παιδικά μουσεία: ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης παιδιών και παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι νέες τεχνολογίες στην προσχολική τάξη. Προγράμματα του 18ου, 19ου, 20ου αιώνα: Σύντομη αναφορά. Τα προγράμματα της προσχολικής αγωγής στη χώρα μας. Το πρόγραμμα της Μοντεσσόρι. Συμπεριφοριστικά προγράμματα με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά των Bereiter-Engelmann-Becker και το Distar. Το αναπτυξιακό-αλληλεπιδραστικό πρόγραμμα (Bank Street). Το πρόγραμμα Υψηλών Στόχων (High Scope). Το πρόγραμμα των Kamii-DeVries. Μια προσέγγιση για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Μια προσέγγιση για την προαγωγή της ειρήνης. Μια προσέγγιση για την καλλιέργεια των συναισθημάτων. Μια προσέγγιση διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μια προσέγγιση δίγλωσσης εκπαίδευσης. Μια προσέγγιση για την ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες σε μια κανονική τάξη. Σε όλα τα παραπάνω προγράμματα/προσεγγίσεις γίνεται αναφορά στο χώρο/περιβάλλον, στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του προγράμματος, στις σχέσεις παιδιών- παιδαγωγού, παιδιών μεταξύ τους και παιδαγωγού-γονέων και στην αξιολόγηση της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών. Σύγκριση των προγραμμάτων και των προσεγγίσεων και συνολική αξιολόγησή τους. Σύγκριση των προγραμμάτων και των προσεγγίσεων με το ΔΕΠΠΣ
Λέξεις Κλειδιά
Σύγχρονες τάσεις, προσχολική αγωγή, προγράμματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Παρουσίαση θεματικών περιοχών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία ή/και παρουσιάσεις στην τάξη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Ντολιοπούλου, Ε (2001). Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός. 2) Ντολιοπούλου, Ε (2000). Σύγχρονα προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Edwards, C. Gandini, L. & Forman, G. (2001). Reggio Emilia: Οι χίλιες γλώσσες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Εκδ. Πατάκη. Helm, J. & Katz, L. (2002). Μέθοδος project και προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κακανά, Δ. κ.ά (2006). (επιμ). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση. Θεσ/νίκη: Αφοί Κυριακίδη. Katz, L. & Chard, S. (2004). H μέθοδος project. Αθήνα: Ατραπός. McAfee, O. Leong, D. & Bodrova, E. (2010). Βασικές αρχές της αξιολόγησης στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. Ντολιοπούλου, Ε. & Γουργιώτου, Ε. (2008). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση με έμφαση στην προσχολική. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός. Π.Ι (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα. Π.Ι (2011α). Οδηγός εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου. Αθήνα. Π.Ι (2011β). Πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου. Αθήνα. Ρεκαλίδου, Γ. (2011). Αξιολόγηση της μάθησης ή αξιολόγηση για τη μάθηση; Αθήνα: Πεδίο. Roopnarine, J. & Johnson, J. (2006). Ποιοτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. Τάφα, Ε. (2005). Ανάγνωση και γραφή στα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης της Ευρωπαίκής Ένωσης. Αθήνα: Πεδίο. ΥΠΕΠΘ & ΠΙ (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Αθήνα. ΥΠΕΠΘ (2008). Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για νηπιαγωγούς. Αθήνα. ΥΠΕΠΘ (2009α). Οδηγός ολοήμερου νηπιαγωγείου. Αθήνα. ΥΠΕΠΘ (2009β). Οδηγός γονέα. Αθήνα. Χρυσαφίδης, Κ. & Σιβροπούλου, Ρ. (2011). Αρχές και προοπτικές της προσχολικής εκπαίδευσης. Θεσ/νίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-10-2014