ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ECONOMICS OF INNOVATION
ΚωδικόςΠΜΟΕ8
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600014584

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2018-σήμερα) (ΜΦ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2018-σήμερα) (ΠΦ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600113494
ΔιαγραμμένηΝαι
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου της καινοτομίας στην επιχείρηση και στην εθνική οικονομία. Στην εισαγωγή ορίζονται οι έννοιες της γνώσης, της εφεύρεσης και της καινοτομίας, και αναλύονται διεξοδικά οι τρόποι μέτρησης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται, συνοπτικά, μια ιστορική αναδρομή του ρόλου της καινοτομίας στην παγκόσμια ιστορία. Η σχέση μεταξύ δομής αγοράς και καινοτομίας, η διάχυση, μεταξύ επιχειρήσεων και διεθνώς, της καινοτομίας και η οικονομική ανάλυση των πατέντων αποτελούν το επόμενο μέρος του μαθήματος. Στο τελευταίο μέρος αναλύονται οι στρατηγικές για την καινοτομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά και των κρατών, οι θεωρίες path dependencies της τεχνολογικής αλλαγής, η δημιουργία εθνική καινοτομικής δυναμικότητας και εθνικού καινοτομικού συστήματος. Κατά την διάρκεια του μαθήματος αναλύονται μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα, κυρίως από την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στα οικονομικά της καινοτομίας, ιστορική αναδρομή, τρόποι μέτρησης Μορφές αγοράς και καινοτομία Επιχειρησιακές στρατηγικές καινοτομικής ανάπτυξης Διάχυση της καινοτομίας μεταξύ επιχειρήσεων Eθνικό καινοτομικό σύστημα Διεθνής διάχυση της καινοτομίας Τεχνολογική και καινοτομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων90
Συγγραφή εργασίας / εργασιών55
Εξετάσεις5
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα εκπονήσουν ατομική εργασία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Η εργασία θα λάβει το 50% της συνολικής βαθμολογίας. Με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας θα γίνεται διαγώνισμα το οποίο θα λάβει το 50% της συνολικής βαθμολογίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Archontakis F., N. C. Varsakelis, “US Patents Abroad: Does Gravity Matter?” Working Paper, 2008 Carlton Dennis W. and Jeffrey M. Perloff, Modern Industrial Organization Harper Collins Publishers, 1990 Chris Freeman and Luc Soete, The Economics of Industrial Innovation: Third Edition(Cambridge, MA: The MIT Press, 1999) Coe, D.T. and E. Helpman, 1995, International R&D spillovers, European Economic Review, 39, 859-887. Cohen W.M. and D.A. Levinthal, 1989, Innovation and learning: the two faces of R&D., The Economic Journal, 99, 569-596. Dasgupta , P. and J.Stiglitz, 1980, Industrial structure and the nature of the innovative activity, The Economic Journal, 99, 569-596 Eaton, J. and Kortum S. (1996). “Trade in Ideas: Patenting and Productivity in the OECD”, Journal of International Economics 40: 251-278. Eaton, J. and Kortum S. (1999). “International Technology Diffusion: Theory and Measurement”, International Economic Review 40(3): 537-570. Edquist, C. Systems of Innovation Approaches – Their emergence and characteristics. In Edquist, C. Ed. Systems of Innovation: Technologies Institutions and Organizations (London: Pinter, 1997) Engelbrecht H.J., 1997, International spillovers, human capital and productivity in OECD economies: an empirical investigation, European Economic Review, 41, 1479-1488. Foray, Dominique, The Economics of Knowledge, MIT Press, 2004 Ginarte J.C. and W.G. Park, 1997, Determinants of patents rights: a cross- national study, Research Policy 26, 283-301. Griliches, Z. (1990) “Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey” Journal of Economic Literature, 28: 1661-1707. Grilliches, Ζ. Issues in Assessing the Contribution of Research and Development to Productivity Growth. The Bell Journal of Economics, Vol. 10, No. 1. (Spring, 1979), pp. 92-116. Lee, G. (2005). “Direct versus indirect international R&D spillovers”. Information Economics and Policy 17: 334-348. Lee, G. (2006). “The effectiveness of international spillover channels”, European Economic Review 50: 2075-2088. Nelson Richard R., The Sources of Economic Growth (Cambridge, MA: Harvard University Press: 2000 Nelson, Richard R., ed. National Innovation Systems: A Comparative Analysis, (Oxford: Oxford University Press, 1993 Stoneman P., ed., Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change, Blackwell, 1995. Tirole, J. The Theory of Industrial Organization. Cambridge, MA: MIT Press, 1989. Varsakelis, N.C., “Education, Political Institutions and Innovative Activity: A Cross Country Empirical Investigation”, Research Policy, 2006, 35, 1083-1090. Varsakelis, N.C., 2001. The impact of patent protection, economy openness and national culture on R&D investment: a cross –country empirical investigation, Research Policy, 30, 1059-1068.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-11-2017