ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / PUBLIC ECONOMICS
ΚωδικόςΠΜΟΥ6
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣουζάνα-Μαρία Παλαιολόγου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014575

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2018-σήμερα) (ΜΦ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2018-σήμερα) (ΠΦ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600113505
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
“R” και Eviews 9 για ανάλυση panel και χρονοσειρών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ποσοτικής έρευνας και να κατανοήσουν το ρόλο της στη δημόσια οικονομική. • Να μάθουν διάφορους τρόπους συλλογής ποσοτικών δεδομένων • Να εξασκηθούν στην εμπειρική εφαρμογή υποδειγμάτων των δημοσίων οικονομικών • Να εφαρμόσουν μεθοδολογικά και να επιλύσουν πρακτικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο που μελετά • Να εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση διαφόρων σύγχρονων θεμάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της δημόσιας οικονομικής με έμφαση στη δημοσιονομική πολιτική. Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται: οι θεωρίες για τη σχέση του εθνικού εισοδήματος με τον βαθμό εκδημοκρατισμού μιας χώρας, την πολιτική πόλωση και διάσπαση, τη σχέση ανάμεσα στην οικονομική μεγέθυνση και τις δημόσιες δαπάνες και τις θεωρίες για την ύπαρξη ή μη δίδυμων ελλειμμάτων.
Λέξεις Κλειδιά
δημοσια οικονομικά; δημόσια επιλογή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Εργαστηριακή Άσκηση78
Φροντιστήριο6
Εξετάσεις18
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J.A., and Yared, P., 2008. Income and democracy. American Economic Review 98, 808-842. 2. Cervellati, Matteo, Florian Jung, Uwe Sunde, and Thomas Vischer. 2014. Income and Democracy: Comment. American Economic Review, Vol. 104(2): 707-719. 3. Benhabib, J., Corvalan, A., Spiegel, M.M., 2013. Income and democracy: Evidence from nonlinear estimations. Economics Letters 118, 489-492. 4. Benito, E.M., Bartolucci, C., 2012. Income and democracy: Revisiting the evidence. Economics Letters 117, 844-847. 5. Heid, B., Langer, J., Larch, M., 2012. Income and democracy: Evidence from system GMM estimates. Economics Letters 116, 166-169. 6. Paleologou, S.M., 2015. Income and democracy: the modernization hypothesis re-visited via alternative non-linear models. Empirical Economics, Vol. 48: 909-921. Acemoglu, D., and Robinson, J.A. 2006. Economic origins of dictatorship and democracy. New York and Cambridge, Cambridge University Press. Przeworski, A., Alvarez, M.E., Cheibub, J. A., and Limongi, F. 2000. Democracy and development. Cambridge, Cambridge University Press. 7. Peacock, A and Scott, A (2000). The curious attraction of Wagner’s Law, Public Choice, 102, 1-17. 8. Wahab, M. (2004). Economic growth and expenditure: evidence from a new test specification, Applied Economics, 36, 2125-2135. 9. Kahn, J.A. (2011). Can we determine the optimal size of government? CATO Institute, 14(7), 1-10. 10. Henrekson, M. (1993). Wagner’s law: A spurious relationship? Public Finance 48, 406–415. 11. Courakis, A., Moura-Roque, F. and Tridimas, G. (1993). Public expenditure growth in Greece and Portugal: Wagner’s law and beyond, Applied Economics, 25, 125-134. 12. Ansari, M., Gordon, D and C. Akuamoah (1997). Keynes versus Wagner: public expenditure and the national income for three African counties, Applied Economics, 29, 543-550. 13. Ghali, K. H. (1999). Government size and economic growth: Evidence from a multivariate cointegration analysis, Applied Economics, 31, 975-987. 14. Narayan, P.K, Prasad, A. and Baljeet, S. (2000), A test of the Wagner’s hypothesis for the Fiji islands, Applied Economics, 40, 2793-2801. 15. Hsieh, E. and Lai, K. (1994). Government spending and economic growth, Applied Economics, 26, 535-42. 16. Kolluri, B. R., Panik, M. J. and Wahab, M. S. (2000). Government expenditure and economic growth: Evidence from G7 countries, Applied Economics, 32, pp. 1059-1068. 17. Paleologou, S. (2015). The long-run tendency of government expenditure: a semi-parametric modeling approach, Empirical Economics, forthcoming. 18. Sideris, D. (2007). Wagner’s Law in 19th century Greece: A cointegration and causality analysis, Bank of Greece, Working paper, No.64. 19. Thornton, J. (1999). Cointegration, causality and Wagner’s Law in 19th century Europe, Applied Economic Letters, 6, 413-416. Vamvoukas, G. A. (1999), The twin deficits phenomenon. Evidence from Greece, Applied Economics, 31: 1093-1100. 21. Leachman, L. and Francis, B. (2002), Twin deficits: Apparition or Reality? Applied Economics, 34: 1121-1132. 22. Bangai, A (2006), Structural breaks and the twin deficits hypothesis, International Economics and Economic Policy 3: 137-155. 23. Kalou, S., and Paleologou, S.M. (2012). The twin deficits hypothesis: Revisiting an EMU country Journal of Policy Modeling, 34(2): 230-241 24. Kaufmann, S., Scharler, J. and G. Winckler (2002), The Austrian current account deficit: driven by twin deficits or by intertemporal expenditure allocation? Empirical Economics, 27: 529-542. 25. Cavallo, M. (2005) Understanding the Twin Deficits: New Approaches, New Results, Federal Research Bank of San Francisco, Economic Letter, No. 16. 26. Abell, John D., (1990), Twin Deficits during the 1980s: An Empirical Investigation, Journal of Macroeconomics, 12: 81-96.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-05-2019