ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / INTRODUCTION TO SOCIOLINGUISTICS
ΚωδικόςΓΛΩ346
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280000626

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 50
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογίας Κατ' Επιλογήν ΥποχρεωτικάΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600113745

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 13 πκ (104)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 13:30 έως 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα (α) θα έχουν ευαισθητοποιηθεί ως προς τη διαπλοκή γλώσσας και κοινωνίας (β) θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές των σύγχρονων κοινωνιογλωσσολογικών θεωριών (γ) θα μπορούν να συλλέξουν και να επεξεργαστούν εμπειρικά δεδομένα (δ) θα έχουν αναπτύξει (σε μεγαλύτερο βαθμό) κριτική σκέψη (ε) θα μπορούν να εκφράζονται επαρκέστερα γραπτά/προφορικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επιστημονικού λόγου (στ) θα μπορούν να δουλεύουν συλλογικά και συνεργατικά
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τις πολυσχιδείς σχέσεις γλώσσας και κοινωνίας μέσα από θεωρίες που μοιράζονται μεν την απόρριψη του αξιώματος περί ομοιογένειας της γλώσσας, αποτελούν ωστόσο έκφανση διαφορετικών επιστημολογικών παραδειγμάτων. Ειδικότερα, συζητούνται ζητήματα γλωσσικής ποικιλότητας (ανάλογα π.χ. με την κοινωνική τάξη και τις περιστάσεις επικοινωνίας), κοινωνικής πολυγλωσσίας, γλωσσικών ανισοτήτων, γλωσσικής επαφής και αλλαγής κτλ. Δεδομένου ότι στην Κοινωνιογλωσσολογία κεντρικό ρόλο παίζει η εμπειρική διερεύνηση των γλωσσικών φαινομένων, ένας δεύτερος στόχος είναι η εισαγωγή σε μεθοδολογικά ζητήματα και προβληματισμούς, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογής. Τέλος, το μάθημα επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργατικότητα στη διαδικασία μάθησης και επιστημονικών αναζητήσεων, μέσα από ομαδικές εργασίες με (περισσότερο ή λιγότερο) ‘εμπειρικό’ ή ‘θεωρητικό’ προσανατολισμό.
Λέξεις Κλειδιά
γλώσσα-κοινωνία, γλωσσική ποικιλότητα, κοινωνική πολυγλωσσία, γλωσσικές ανισότητες, εμπειρική μεθοδολογία, ελληνική γλώσσα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο391,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υποχρεωτική ομαδική εργασία η επιτυχής ολοκλήρωση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στις προφορικές εξετάσεις. Υπάρχουν δύο ειδών εργασίες α) εμπειρικού προσανατολισμού, β) θεωρητικού προσανατολισμού. Στην πρώτη περίπτωση η εργασία είναι υποχρεωτικά γραπτή, στη δεύτερη προφορική. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας με προφορική παρουσίαση που προηγείται της γραπτής (περίπτωση α) ή με γραπτή εργασία που έπεται της προφορικής (περίπτωση β), με επιπρόσθετο bonus ενός βαθμού εφόσον η επιπλέον δοκιμασία είναι ικανοποιητική. Η αξιολόγηση γίνεται στη βάση της ομαδικής γραπτής ή προφορικής εργασίας (50%) και της προφορικής εξέτασης ανά ομάδα εργασίας (50%), προϋπόθεση όμως για την επιτυχία είναι η βάση και στις δύο περιπτώσεις. Μέρος της εξεταστέας ύλης αποτελεί η ίδια η εργασία. Επομένως, και αν ακόμη η εργασία δεν ήταν ικανοποιητική στην πρώτη (ή και δεύτερή --βλ. πιο πάνω) μορφή, υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης κατά την εξέταση (καθώς επίσης και της διαπίστωσης σε ποιο βαθμό το κάθε μέλος της ομάδας ενεπλάκη, και πώς, στην εκπόνηση της εργασίας). Το ίδιο ισχύει και για τις ασκήσεις που γίνονται κατά καιρούς στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-09-2013