ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ / ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN SPORTS
ΚωδικόςΕΠ0139/4
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Τζέτζης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600001352

Πρόγραμμα Σπουδών: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ 2014-2015

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΘεωρητικά Ελεύθερης Επιλογής422

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600114103
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Είναι μια διαθεματική προσέγγιση με σκοπό την καλλιέργεια της καινοτόμου επιχειρηματικής σκέψης και δράσης και την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων ώστε οι φοιτητές να είναι ικανοί: Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές έννοιες της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον αθλητικό τομέα. Να αναλύουν την αγορά και το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον ώστε να μπορούν να συνθέτουν τις πληροφορίες ώστε να σχεδιάζουν την ίδρυση και λειτουργία μιας υγιής μικρού ή μεσαίου μεγέθους αθλητικής επιχειρηματικής μονάδας, ή να αναπτύξουν ατομικές επαγγελματικές δραστηριότητες (αυτό-απασχόληση), ή ακόμα ως εργαζόμενοι να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των αθλητικών φορέων που θα αποτελούν μέλη (7 εβδομάδες). Επίσης μέσα από τα εργαστήρια του μαθήματος θα γίνουν μελέτες περιπτώσεων και ασκήσεις επιχειρηματικών σχεδίων και εικονικών επιχειρήσεων με τη χρήση λογισμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού του αθλητικού τομέα ώστε να προσομοιωθούν οι πραγματικές συνθήκες και να επιλυθούν με τη εφαρμογή των θεωριών (4 εβδομάδες). Η διοργάνωση επισκέψεων στον επιχειρηματικό κόσμο θα βοηθήσει ώστε να υπάρχει η σύνδεση της εκπαίδευσης – διδασκαλίας με την πράξη καθώς και της καλλιέργειας ουσιαστικής επαφής των φοιτητών/τριών με τον κόσμο του «επιχειρείν» (2 εβδομάδες). Τέλος η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για έναν αθλητικό οργανισμό δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης της εφαρμοστικότητας των επιχειρηματικών σχεδίων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (χειμερινό εξάμηνο) 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ • Εισαγωγικά η έννοια της επιχειρηματικότητας • Τεχνολογία- Καινοτομία- Επιχειρηματικότητα • Το προφίλ του σύγχρονου επιχειρηματία 2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ • Βασικές Αρχές Διοίκησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις • Λήψη αποφάσεων, Προγραμματισμός, Οργάνωση , Διεύθυνση, Έλεγχος 3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ • Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις • Αξιολόγηση εξωτερικού – εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Ανάλυση S.W.O.T 4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ • Επενδυτικά Προγράμματα • Αξιολόγηση επενδυτικών Προγραμμάτων 5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ • Οικονομική Ανάλυση και Οργάνωση Λογιστηρίου • Φορολογικές – ασφαλιστικές υποχρεώσεις 6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ • Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας. • Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης 7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ • Επιχειρηματικότητα και οικονομική ανάπτυξη • Επιχειρήσεις βασισμένες σε νέες τεχνολογίες. Υποστηρικτικοί φορείς επιχειρηματικής δραστηριότητας 8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ • Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου-Business Plan, με τη χρήση λογισμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού (υλοποιούνται από κάθε τμήμα) 9η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ • Ασκήσεις για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου με την χρήση λογισμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού (υλοποιούνται από το κάθε τμήμα) 10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ • Ασκήσεις για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου με την χρήση λογισμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού (υλοποιούνται από το κάθε τμήμα) 11η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ • Ασκήσεις για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου με την χρήση λογισμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού (υλοποιούνται από το κάθε τμήμα) 12η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οργανώνονται και υλοποιούνται από το κάθε τμήμα 13η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οργανώνονται και υλοποιούνται από το κάθε τμήμα
Λέξεις Κλειδιά
επιχειρηματικότητα, καινοτομία, αθλητισμός, άσκηση, αναψυχή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι φοιτητές διδάσκονται με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα data projector και H/Y. Μαθαίνουν και χρησιμοποιούν ειδικά λογισμικά προγράμματα για δημιουργία business plan. Ψάχνουν την σχετική βιβλιογραφία μέσω των ηλεκτρονικών πηγών. Επικοινωνούν με τους διδάσκοντες μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Εργαστηριακή Άσκηση200,8
Σύνολο502
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου με αντικείμενο την ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στον αθλητικό τομέα μέσω ενός ειδικού λογισμικού.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Educational material that is administered electronically
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-06-2017