ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ & ΟΡΜΟΝΩΝ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ & ΟΡΜΟΝΩΝ) / PHARMACEUTICAL CHEMISTRY (ORGANOMETALLICS AND HORMONES)
Κωδικός34
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ & ΟΡΜΟΝΩΝ)
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600114422

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦυσικομαθηματική (Δ)
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Δ12 (184)
ΗμερολόγιοΤρίτη 11:00 έως 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Απαιτουνται βασικές γνώσεις οργανικής και γενικής και ανόργανης χημείας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους φοιτητές του 4ου εξαμήνου της Φαρμακευτικής και αποσκοπεί στην μετάδοση ενός βασικού επιπέδου γνώσεων πάνω στη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό ενώσεων συναρμογής με εφαρμογή στη φαρμακευτική. Επιπλέον, το μάθημα εστιάζεται στην μελέτη του μηχανισμού δράσης των μετάλλων και των φαρμακευτικών ενώσεων συναρμογής τους στον ανθρώπινο οργανισμό από φαρμακοχημική άποψη. Παράλληλα γίνεται η εξέταση των ορμονών από χημική, βιολογική και θεραπευτική άποψη καθώς και η ανάπτυξη στρατηγικής σύνθεσης, σχεδιασμού , σχεσεις δομής-δράσης των συνθετικών αναλόγων ορμονών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορμόνες: Κατάταξη καθώς και εξέταση από χημική, βιολογική και θεραπευτική άποψη. Συνθετικά ανάλογα ορμονών- ενώσεις, που αναστέλλουν την ορμονική δράση. Στρατηγική σύνθεσης, σχεδιασμός, σχέσεις δομής-δράσης. Μηχανισμός δράσης και ο μεταβολισμός τούς. Συνθετικά ανάλογα των ορμονών. Ινσουλίνη, καλσιτονίνη κ.α. Χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων και στατιστικής επεξεργασίας στο πεδίο της βιοανόργανης και βιοοργανικής χημείας. Ποσοτικές συσχετίσεις δομής-δράσης. Στοιχεία βιοοργανικής φαρμακευτικής χημείας που κυρίως προσανατολίζονται στη μελέτη ενδογενών βιο-ενώσεων, των ορμονών , με σκοπό την θεραπευτική τους εφαρμογή καθώς και εισαγωγή στις ενώσεις συναρμογής: Συμβολισμός, ονοματολογία, στερεοχημεία. Παρασκευή συμπλόκων. Σημασία των ορμονών και μετάλλων στα βιολογικά συστήματα: Ιχνοστοιχεία, απαραίτητα, μη-απαραίτητα. Ενώσεις μετάλλων στα βιολογικά συστήματα, σύνδεση μετάλλων με αμινοξέα, με προσθετικές ομάδες. Αναφορά στις σημαντικές λειτουργίες στις οποίες μετέχουν τα μέταλλα (φορείς φορτίου, αποθήκευση, μεταφορά μορίων, αποτοξίνωση, μεταφορά ηλεκτρονίων, κατάλυση). Χρήση συναρμοτών στη θεραπεία παθήσεων. Ανωμαλίες μεταβολισμού ασβεστίου-οστεοπόρωση: διφωσφονικά παράγωγα (νατριούχος αλενδρονάτη): σχεδιασμός σύνθεση, μηχανισμός δράσης. Χρήση συναρμοτών ως αντίδοτα σε δηλητηριάσεις βαρεών μετάλλων (chelation therapy):αρχές σχεδιασμού αντιδότων. Χημεία και μηχανισμός τοξικής δράσης βαρέων μετάλλων: αρσενικό, μόλυβδος, υδράργυρος. Ανωμαλίες μεταβολισμού χαλκού. Αντίδοτα μετάλλων (σύνθεση, μηχανισμός δράσης, κατανομή- στοιχεία φαρμακοκινητικής) δεσφερροξαμίνη, 2,3-διμερκαπρόλη, διμερκαπτοηλεκτρικό οξύ, D-πενικιλλαμίνη, δινάτριο-αιθυλενοδιαμινοτεραοξικό οξύ, ασβέστιο δινάτριο-αιθυλενοδιαμινοτεραοξικό οξύ, τετρααιθυλενοτετραμίνη (τριεντίνη). Χρήση ενώσεων συναρμογής στη θεραπεία παθήσεων. Αντικαρκινικές ενώσεις του λευκοχρύσου (σχεδιασμός- σύνθεση, μηχανισμός δράσης, μεταβολισμός-βιομετατροπή) cis-διαμινο-διχλωρο-λευκόχρυσος, καρβοπλατίνη. Αντιρρευματικές ενώσεις του χρυσού (παρασκευή-βιομετατροπή-μεταβολισμός, μηχανισμός δράσης) πρώτης γενιάς και δεύτερης γενιάς (αουρανοφίνη). Νιτροπρωσικό νάτριο (παρασκευή, μηχανισμός δράσης, μεταβολισμός). Χρήση ενώσεων συναρμογής στη διάγνωση παθήσεων. Αρχές σχεδιασμού ενώσεων συναρμογής στη διάγνωση παθήσεων. Προϋποθέσεις εφαρμογής ραδιοϊσοτόπων στην διάγνωση παθήσεων. Απεικονιστικές διατάξεις. Ιδιότητες ραδιονουκλιδίων κατάλληλων για σπινθηρογράφηση (99mTc). Ιδιότητες ενώσεων συναρμογής κατάλληλων για εφαρμογή ως αντιδραστηρίων αντίθεσης στην μαγνητική τομογραφία. Ενώσεις του γαδολινίου.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η παράδοση των διαλέξεων γίνεται με χρήση powerpoint. Οι σημειώσεις «Κεφάλαια Βιοανόργανου Φαρμακοχημείας» E. Χιωτέλλης, Δ. Παπαγιαννοπούλου, 4η έκδοση, 2011, καθώς και οι εργαστηριακές ασκήσεις διατίθενται στο blackboard και στην ιστοσελίδα: Η παράδοση των διαλέξεων γίνεται με χρήση powerpoint. Οι διαλέξεις της Δ. Παπαγιαννοπούλου διατίθενται στην ιστοσελίδα: users.auth.gr/papagd/Organometallika. Οι σημειώσεις «Κεφάλαια Βιοανόργανου Φαρμακοχημείας» E. Χιωτέλλης, Δ. Παπαγιαννοπούλου, 4η έκδοση, 2011, καθώς και οι εργαστηριακές ασκήσεις διατίθενται στο blackboard και στην ιστοσελίδα: users.auth.gr/papagd/Organometallika.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση120,4
Σύνολο511,7
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προαιρετικά με προόδους κατά την διάρκεια του εξαμήνου ή με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Δικαίωμα συμμετοχής στις προόδους έχουν μόνο οι φοιτητές που παρακολουθούν τακτικά το μάθημα. Δίνονται δύο πρόοδοι (μία στην μέση και μια στο τέλος του εξαμήνου). Ο φοιτητής πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς στην πρώτη πρόοδος για να δικαιούται να συμμετάσχει στην δεύτερη πρόοδο. Εαν και η δεύτερη πρόοδος είναι επιτυχής τότε ο φοιτητής απαλλάσεται από τις τελικές εξετάσεις. Εαν όχι τότε μπορεί να εξεταστεί με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε ερωτήσεις στις οποίες οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν με βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν από τη διδασκαλία και τη μελέτη όσο και την κριτική σκέψη και ικανότητα συνδυασμού γνώσεων και πληροφοριών Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες. Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες, ώρα και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα. Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές παραδίδουν υποχρεωτικά έκθεση των αποτελεσμάτων τους. Μετά το τέλος των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς επ’ αυτών. Επιτυχής περαίωση των εργαστηριακών ασκήσεων επιτρέπει τη συμμετοχή των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις. Κατά την εξέταση του μαθήματος δίνονται δύο σειρές θεμάτων, μια για κάθε διδάσκουσα του μαθήματος. Η βαρύτητα της βαθμολογίας /ανά διδάσκουσα είναι ανάλογη του αριθμού των διαλέξεων/ανά διδάσκουσα ( βάσει του παρακάτω πίνακα των διαλέξεων).Ο τελικός βαθμός του μαθήματος, υπολογίζεται ως το άθροισμα του βαθμού της εξέτασης της θεωρίας του μαθήματος (συντελεστής βαρύτητας 90%) και του βαθμού της εξέτασης του εργαστηρίου (συντελεστής βαρύτητας 10% ). Παράδειγμα: έστω ότι η αναλογία των ωρών διδασκαλίας μεταξύ διδάσκοντα Α και διδάσκοντα Β είναι Α/Β=6/4. Τότε ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται από τον τύπο: Τ.Β.= 0,9.(α+β) +0,1.γ, Όπου, α ο βαθμός του διδάσκοντα Α (κλίμακα 0-6), β ο βαθμός του διδάσκοντα Β (κλίμακα 0-4) και γ ο βαθμός του εργαστηριακού τεστ.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α. Γερονικάκη. «Οργανική Φαρμακευτική Χημεία . Ορμόνες». 3η έκδοση 2006. A. Geronikaki" Organic Pharmaceutical Chemistry. Hormones" 5th edition. 2013.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
E. Chiotellis, D. Papagiannopoulou, «Chapters on Bioinogranic Pharmaceutical Chemistry» (in greek) Laboratory Experiment Notes, D. Papagiannopoulou (in greek) (users.auth.gr/papagd/Organometallika.)
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-06-2013