Διαχείριση προγραμμάτων άσκησης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιαχείριση προγραμμάτων άσκησης / Exercise Program Managment
ΚωδικόςΓΚ4400
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Θεοδωράκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000606

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΘεωρητική ΕπιλογήΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιαχείριση προγραμμάτων άσκησης
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600114594
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τρις θα μπορούν να: 1). Κατανοήσουν την πολυπλοκότητα και τη δομή της ελληνικής και διεθνούς αγοράς άσκησης και αναψυχής 2). Αναγνωρίσουν τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοιας της ποιότητας υπηρεσιών στο χώρο αυτό. 3). Αναπτύσσουν τεχνικές και προγράμματα προσέλκυσης και διατήρησης στα προγράμματα άσκησης και αναψυχής. 4). Γράφουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ.
Γενικές Ικανότητες
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει θεωρητικά θέματα που αφορούν στη διαχείριση των προγραμμάτων άσκησης, να αναλύσει την αγορά της άσκησης, αλλά και να παρουσιάσει τη συμβολή της άσκησης στην ποιότητα ζωής του σύγχρονου ατόμου. Θα διδαχθούν, κυρίως, οι βασικές αρχές οργάνωσης των προγραμμάτων άσκησης που υλοποιούνται σε κλειστούς και σε ανοικτούς χώρους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο μάρκετινγκ των προγραμμάτων άσκησης και στην κατανόηση των συμπεριφορών των πελατών / συμμετεχόντων στα προγράμματα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Όλο το υλικό του μαθήματος (διαλέξεις, ασκήσεις, εξετάσεις) είναι αναρτημένο στο moodle. Η επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του μαθήματος στο moodle με προσωπικά μηνύματα και ανακοινώσεις στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων. Στο τέλος κάθε εβδομαδιαίας ενότητας υπάρχει ειδική φόρμα επικοινωνίας των φοιτητών/τριών με τον διδάσκοντα για τις περιπτώσεις εκείνες που το περιεχόμενο των διαλέξεων δεν είναι κατανοητό. Οι τελικές εξετάσεις του μαθήματος γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στη νησίδα υπολογιστών του Τμήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις351,3
Εκπόνηση μελέτης (project)200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών130,5
Εξετάσεις100,4
Σύνολο783
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τρόποι Αξιολόγησης: α. Τελική εξέταση 50% β. Ομαδική Εργασία 30% γ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας 20% α. Τελική Εξέταση Η τελική εξέταση πραγματοποιείται στη νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει ερωτήσεις, σωστό / λάθος, αντιστοιχίες, πολλαπλής επιλογής, αλλά και περιγραφικές, όπου απαιτείται όχι μόνον η γνώση της ύλης του μαθήματος, αλλά και η κριτική θεώρηση και σκέψη έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ικανότητα του φοιτητή/τριας να εφαρμόζει ότι μαθαίνει. β. Ομαδική Εργασία Οι φοιτητές/τριες δημιουργούν ομάδες των δύο/τριών ατόμων. Θα δοθεί συγκεκριμένο θέμα από τον διδάσκοντα του μαθήματος σε συνεργασία με την κάθε. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν την εργασίας τους πριν την ημέρα των εξετάσεων. Το θέμα της εργασίας και η κατάθεσή της θα γίνει μόνο μεσω του ηλεκτρονικού μαθήματος. γ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας Η εργασία που αναφέρθηκε παραπάνω θα πρέπει και να παρουσιασθεί στην τελευταία διάλεξη (εβδομάδα) του μαθήματος από όλη την ομάδα. Το αρχείο παρουσίασης θα πρέπει να ανέβει από όλα τα μέλη της ομάδας στο ηλεκτρονικό μάθημα ως την τελευταία διάλεξη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-07-2018