ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / T8-E5 ALTERNATIVE SPATIAL DEVELOPMENT APPROACHES AND POLICIES
ΚωδικόςΘ8-Ε5
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Γριτζάς
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002344

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600114976
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνήσει τις εναλλακτικές προσεγγίσεις και πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης, Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα έχουν τη ικανότητα να χρησιμοποιούν «εργαλεία» για να σχεδιάζουν και να αξιολογούν πολιτικές για την υλοποίηση εναλλακτικών οραμάτων / προσεγγίσεων της χωρικής ανάπτυξης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Μετα-ανάπτυξη (postdevelopment) • Απομεγέθυνση / Αποανάπτυξη (degrowth) • Οικονομίες της Κοινότητας (community economies) • Εναλλακτική περιφερειακότητα (alternative regionalism) • Συμμετοχικός σχεδιασμός της οικονομίας • Εναλλακτικές προσεγγίσεις, πολιτικές και «εργαλεία» σχεδιασμού και αξιολόγησης πολιτικών, σε όλες τις χωρικές κλίμακες, για: o την εργασία, o την επιχείρηση, o την αγορά, o την ιδιοκτησία, o τις επενδύσεις / χρηματοδότηση
Λέξεις Κλειδιά
Μετα-ανάπτυξη, Απομεγέθυνση, Αποανάπτυξη, Οικονομίες της Κοινότητας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Άσκηση Πεδίου22
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων22
Συγγραφή εργασίας / εργασιών22
Εξετάσεις3
Σύνολο108
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με την υλοποίηση (ομαδικής) εργασίας σχετικής με το αντικείμενο του μαθήματος και προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Καβουλάκος Κ-Ι, Γριτζάς Γ. (2016) Εναλλακτικοί οικονομικοί και πολιτικοί χώροι, Κάλλιππος • Συλλογικό έργο (2016) Το λεξιλόγιο της αποανάπτυξης, Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων, ISBN 978-960-9797-55-9 (μετάφραση του βιβλίου: D’Alisa, G., Demaria, F., Kallis, G. (επιμ) (2014) Degrowth: A Vocabulary for a New Era. Routledge.) • Λατούς Σ. (2008) Το στοίχημα της απο-ανάπτυξης, Βάνιας • Λατούς Σ. (2013) Προς μια κοινωνία της λιτής αφθονίας, Οι εκδόσεις των συναδέρφων • Κορρές Γ., Κουρλιούρος Η., Τσομπάνογλου Γ. (2017) Χωρική και Τοπική Κοινωνικό-Οικονομική Ανάπτυξη, UNIBOOKS IKE
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Gibson-Graham JK, Cameron J and Healy S (2013) Take Back the Economy. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press • Gibson-Graham JK (2006) A Postcapitalist Politics. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press • Καλλής Γ. Πετρίδης Π. Ηλιόσποροι (επιμ) (2013) 11 κείμενα για την αποανάπτυξη. Αθήνα: ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-11-2017