ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / SEMINAR ON BYZANTINE HISTORY
ΚωδικόςΙΒΥ603
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004805

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-0

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600115201
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣΑνδρέας Γκουτζιουκώστας
2. ΚΑΤΣΩΝΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ)Πολύμνια Κατσώνη
3. ΚΑΤΣΩΝΗ (ΤΕΤΑΡΤΗ)Πολύμνια Κατσώνη
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστάται να μην επιλέγεται, αν δεν έχει κατοχυρωθεί το ΙΒΥ 101 και ΙΒΥ 602 Απαιτείται καλή γνώση αρχαίων ελληνικών και τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του φροντιστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών: α. με τα σύγχρονα ιστοριογραφικά ρεύματα, β. τη μελέτη της Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης μέσα από τις πηγές και τη βιβλιογραφία γ. με τις τεχνικές συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας Ειδικό θέμα του φροντιστηρίου είναι οι σταυροφορίες (11ος-13ος αι.). Μετά την ολοκλήρωση του φροντιστηρίου οι φοιτητές θα έχουν έλθει σε επαφή με τα σύγχρονα ιστοριογραφικά ρεύματα, β. θα είναι σε θέση να αναλύουν τις πηγές χρησιμοποιώντας σύγχρονες αναλυτικές κατηγορίες, γ. θα μπορούν να εκπονήσουν μια επιστημονική εργασία και δ. θα έχουν εξοικειωθεί με τη βασική βιβλιογραφία και τις βασικές πηγές για τις σταυροφορίες. Παράλληλα, έχοντας κατανοήσει τις βασικές αρχές της επιστήμης της ιστορίας, θα αναγνωρίζουν και θα αξιοποιούν τις ιστορικές πηγές για τη διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση και θα είναι σε θέση να οργανώνουν ατομικές ή ομαδικές εργασίες (project) ως μέρος της ίδιας διδασκαλίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η εβδομάδα: Παρουσίαση του φροντιστηρίου και του ειδικού θέματος. Συζήτηση για τη συγγραφή και την παρουσίαση μιας εργασίας. 2η εβδομάδα: Ιστορία της Ιστοριογραφίας με επίκεντρο τη μελέτη του Μεσαίωνα. 3η εβδομάδα: Ιστορία της Ιστοριογραφίας με επίκεντρο τη μελέτη του Μεσαίωνα. 4η εβδομάδα: Μεσαιωνικές νοοτροπίες: Συζήτηση βιβλιογραφίας και πηγών: Ε. Τούντα, Μεσαιωνικά Κάτοπτρα Εξουσίας. Ιστορικοί και Αφηγήματα στο Νορμανδικό Ιταλικό Νότο (Αθήνα: Ευρασία, 2012), 22-26. D. Oldridge, Παράξενες ιστορίες του Μεσαίωνα (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2014), 13-47. E. Tounta, “Muslims in Medieval Europe: Tolerance and Violence between Collective Imagination and Sociopolitical Reality,” στο Religion and Conflict. Essays on the Origins of Religious Conflicts and Resolution Approaches, επιμ. E. Eynikel και A. Ziaka (London: Harptree Publishing, 2011), 63-73. 5η εβδομάδα: Σταυροφορική ιδέα. Συζήτηση βιβλιογραφίας και πηγών: Βιβλιογραφία J. Flori, “Ideology and motivations in the first crusade,” Palgrave advances in the crusades, επιμ. H. J. Nicholson (London: Palgrave Macmillan, 2005), 15-36. 6η εβδομάδα: Πρόσληψη του Άλλου και κατασκευή της ετερότητας. Συζήτηση βιβλιογραφίας και πηγών: Βιβλιογραφία Ε. Τούντα, Μεσαιωνικά Κάτοπτρα Εξουσίας. Ιστορικοί και Αφηγήματα στο Νορμανδικό Ιταλικό Νότο (Αθήνα: Ευρασία, 2012), 95-129. Ρ. Μπενβενίστε, “Η κατασκευή της Ετερότητας στην ″Ιστορία του Αγίου Λουδοβίκου,” Μνήμων 16 (1994): 71-94. 7η εβδομάδα: Ανάλυση πηγών 8η εβδομάδα – 13η εβδομάδα: Παρουσιάσεις εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
ιστορία της ιστοριογραφίας, μεθοδολογία, σταυροφορίες, ταυτότητες, ετερότητες, βυζαντινή αυτοκρατορία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
-Διαλέξεις με παράλληλη χρήση powerpoint για την προβολή πινάκων, χαρτών, σχεδιαγραμμάτων -Χρήση ηλεκτρονικών περιοδικών -Χρήση βυζαντινών και δυτικών πηγών στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω του διαδικτύου -Συχνή επικοινωνία/ενημέρωση/αποστολή διδακτικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων105
Φροντιστήριο30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών96
Σύνολο240
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
-Αξιολόγηση της εργασίας που παρουσιάστηκε προφορικά και υποβλήθηκε σε γραπτή μορφή -Λαμβάνονται επίσης υπόψη η ανταπόκριση στις επιμέρους εργασίες (π.χ. μελέτη βιβλιογραφίας και πηγών) που ζητούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η εν γένει παρουσία και συμμετοχή στις ερωτήσεις κρίσεως που τίθενται διαρκώς με αφορμή τα επιμέρους θέματα που εξετάζονται.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Cheynet Jean-Claude, επιμ. Ο βυζαντινός κόσμος: η βυζαντινή αυτοκρατορία (641-1204). Αθήνα: Πόλις, 2012.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Η παρακάτω βιβλιογραφία είναι ενδεικτική: Brundage, James A. Medieval canon law and the crusader. Madison: University of Wisconsin Press, 1969. Bull, Marcus, και Housley, Norman, επιμ. The Experience of Crusading, Vol. I: Western Approaches. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Bysted, Ane. The Crusades Indulgence. Spiritual Rewards and the Theology of the Crusades, c. 1095-1216. Leiden: Brill, 2015. Ciggaar, Krijna N. Western travelers to Constantinople: the West and the Byzantium, 962-1204. Leiden: Brill, 1996. Christie, Niall, και Yazigi, Maya, επιμ.. Noble Ideals and Bloody Realities. Warfare in the Middle Ages. Leiden: Brill, 2006. Davis, Ralph Henry C. και Moore Robert Ian, Ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης από τον Μέγα Κωνσταντίνο στον Άγιο Λουδοβίκο. Μετάφρ. Γ. Χρηστίδης. Αθήνα: Κριτική, 2011. Erdmann, Carl. The Origin of the Idea of Crusade. Transl. M. Baldwin και W. Goffart. Princeton: Princeton University Press, 1989. Falk, Avner. Franks and Saracens. Reality and Fantasy in the Crusades. London: Karnac, 2010. Ferluga Jadran, “La ligesse dans l’empire byzantin. Contribution à l’étude de la féodalité byzantine”, Zbornic Radova Vizantološkoy Instituta 7 (1961): 97-123.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-02-2016