ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ / LINGUISTICS III (MORPHOLOGY-SYNTAX)
Τίτλος στα ΓερμανικάLinguistik III (Morphologie - Syntax)
ΚωδικόςΓΛΩ302
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280003589

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600115211
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να: • αναλύουν μορφολογικά τις λέξεις • περιγράφουν μοντέλα παραγωγής ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων • περιγράφουν τους τύπους και τα είδη των προτάσεων της γερμανικής γλώσσας με όρους συντακτικής ανάλυσης • συνδέουν τα γλωσσικά δεδομένα με τη γλωσσολογική θεωρία • συνδέουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτήθηκαν με την πράξη, εφαρμόζοντάς τες στη διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
To μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στη Μορφολογία και τη Σύνταξη. Μέσα από γερμανικά παραδείγματα και ασκήσεις δίνεται η δυνατότητα μορφολογικής ανάλυσης των λέξεων καθώς και η περιγραφή μοντέλων παραγωγής ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων. Περιγράφεται ο τρόπος συνδυασμών των μορφημάτων μέσα στη μείζονα συντακτική ενότητα, την πρόταση, οι σχέσεις ανάμεσα στις λέξεις και στις φράσεις, η σειρά των όρων καθώς και οι διαφορετικοί τύποι και τα διαφορετικά είδη προτάσεων της γερμανικής γλώσσας. Τέλος, επιχειρείται εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε διδακτικά εγχειρίδια της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.
Λέξεις Κλειδιά
εισαγωγή στη σύνταξη, μορφή, μόρφημα, αλλόμορφο, τυπολογική κατηγοριοποίηση γλωσσών, μέρη του λόγου,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • όλο το σώμα κειμένων αναρτάται στο moodle
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση moodle για διδασκαλία, επικοινωνία με φοιτητές. Όλο το υλικό παρουσιάζεται με τη βοήθεια Η/Υ με powerpoint, όλες οι διαφάνειες ανεβαίνουν στο moodle.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Άσκηση Πεδίου341,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Altmann, Hans & Silke Kemmerling (2000): Wortbildung fürs Examen. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Altmann, Hans & Suzan Hahnemann (2005): Syntax fürs Examen: Studien -und Arbeitsbuch. Linguistik fürs Examen. 2. überarbeitete Aufl. 1. Opladen: Westdeutscher Verlag. Clement, Daniele (2000): Linguistisches Grundwissen: Eine Einführung für zukünftige Deutschlehrer. WV Studium 173. 2. Aufl. Opladen: Westdeutscher Verlag. Donalies, Elke (2002): Die Wortbildung des Deutschen. Ein Überblick. Studien zur Deutschen Sprache. Bd. 27. Tübingen: Gunter Narr. Donalies, Elke (2011): Basiswissen Deutsche Wortbildung. 2. Auflage. Tübingen und Basel: A. Francke. Dürscheid, Christa (2000): Syntax. Grundlagen und Theorien. Studienbücher zur Linguistik 3. Opladen: Westdeutscher Verlag. Eisenberg, Peter (1998): Grundriß der deutschen Grammatik. Bd I. Das Wort. Stuttgart/Weimar: Metzler. Fanselow, Gisbert (2001): Einführung in die Sprachwissenschaft. Syntax 3. Teil. Materialsammlung. Universität Potsdam. Fleischer, Wolfgang & Irmhild Barz (2012): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 4. Auflage. Berlin: de Gruyter. Gross, Harro (1998): Einführung in die germanistische Linguistik. 3., überarb. und erw. Aufl. München: Iudicium. Handke, Jürgen & Intermann Frauke (2000): Die Interaktive Einführung in die Linguistik 2.0. CD-Rom. Philipps-Universität Marburg. Ismaning: Hueber. Lyons, John (2001): Εισαγωγή στη Γλωσσολογία. 8η έκδ. Αθήνα: Πατάκης. Meibauer, Jörg et al (2007): Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart: Metzler. Morphologie/Morphology (2000): Ein Handbuch zur Flexion und Wortbildung/ A Handbook on Inflection and Word Formation. Handbücher zur Sprach-und Kommunikationswissenschaft 17. Berlin: de Gruyter. Sternefeld, Wolfgang (2006): Syntax I. Materialsammlung. Universität Tübingen. Sternefeld, Wolfgang (2007): Syntax. Eine morphologisch motivierte generative Beschreibung des Deutschen. Bd. 1. Tübingen: Stauffenburg. Τσόκογλου, Αγγελική (2006): Einführung in die Morphologie. Εισαγωγή στη Μορφολογία. Σημειώσεις 1ου εξαμήνου. Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών. Wöllstein-Leisten Angelika, Axel Heilmann, Peter Stephan & Sten Vikner (1997): Deutsche Satzstruktur: Grundlagen der syntaktischen Analyse. Tübingen: Stauffenburg.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-07-2017