ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / Genetic engeneering
ΚωδικόςΓ5
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID40001995

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600115417
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των βασικών τεχνικών της Γενετικής Μηχανικής, της Γενετικής Ανάλυσης και της Βιοτεχνολογίας και ιδιαίτερα των εφαρμογών τους στην υγεία και στην βιομηχανία. Επίσης μέσα από τις εργαστηριακές ασκήσεις ο φοιτητής αποκτά και τις ανάλογες δεξιότητες και μαθαίνει να αντιμετωπίζει και να λύνει προβλήματα εφαρμογής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κλωνοποίηση σε πλασμίδια, Γονιδιωματικές και cDNA βιβλιοθήκες, Εφαρμογές PCR στη βασική έρευνα, Εφαρμογές PCR στην υγεία και στην παραγωγή, Προκαρυωτικά συστήματα έκφρασης πρωτεϊνών, Ευκαρυωτικά συστήματα έκφρασης πρωτεϊνών, Οι ιοί ως φορείς έκφρασης και παρέμβασης, Μικροδιατάξεις DNA, Προχωρημένες μέθοδοι ανάλυσης, Μοριακοί μηχανισμοί ανασυνδυασμού.
Λέξεις Κλειδιά
κλωνοποίηση, γονιδιωματικές βιβλιοθήκες, cDNA, αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης, συστήματα έκφρασης πρωτεϊνών, ιικοί φορείς, μικροδιατάξεις, DNA, γενετική ανάλυση, γενετικός ανασυνδυασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Powerpoint για τις παρουσιασεις. Επικοινωνία και διακίνηση εργασιών και βιβλιογραφίας με email. Χρήση διάφορων προγραμμάτων βιοπληροφορικής ανάλυσης και βάσεις δεδομένων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60
Σεμινάρια10
Εργαστηριακή Άσκηση18
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40
Σύνολο128
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή η οποία συνεκτιμά την επίδοση του καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου στις διαλέξεις και τα εργαστήρια καθώς και τη συγγραφή και παρουσίαση της εργασίας του.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σε κάθε διάλεξη ο διδάσκων παραδίδει στους φοιτητές την ανάλογη βιβλιογραφία. For every lecture the teacher provides the students with relevant literature and other material
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-09-2013